شکلات شیری و دارک با مغز کریسپی باراکا
دار کوب باراکا
باراکا

قیمت : ۲,۰۰۰ تومان تخفیف ۲۱۰ تومان

قیمت برای شما : ۱,۷۹۰ تومان

زمان تقریبی تحویل :
  • وزن
    42 گرم