خمیر ریش کوول آرکو

۱۹ %
تخفیف

۱۳,۵۰۰ تومان

۱۱,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

فلافل 450 گرمی چکاوک

مشخصات محصول وزن : 450

۳۲ %
تخفیف

۹,۵۵۰ تومان

۶,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

بیسکوئیت سبوسدار کوپا

مشخصات محصولَ وزن : 400 - شماره پروانه بهداشت : 56/18689

۱۰ %
تخفیف

۱۰,۰۰۰ تومان

۹,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

بیسکوئیت سبزیجات چند غله ستاک

مشخصات محصولَ وزن : 400 - شماره پروانه بهداشت : 34/19315

۲۵ %
تخفیف

۱۸,۰۰۰ تومان

۱۳,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

بیسکوئیت سبوسدار چند غله ستاک

مشخصات محصولَ وزن : 400 - شماره پروانه بهداشت : 15/11194

۲۵ %
تخفیف

۱۲,۰۰۰ تومان

۹,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

بیسکو پلاس گرجی
گرجی

مشخصات محصولَ وزن : 100 - شماره پروانه بهداشت : 16/23468

۱۱ %
تخفیف

۶,۵۰۰ تومان

۵,۸۰۰ تومان

جزئیات کالا

بیسکوئیت کرم شکلاتی تلخ سلامت
سلامت

مشخصات محصولَ وزن : 400 - شماره پروانه بهداشت : 15/11194

۱۲ %
تخفیف

۸,۰۰۰ تومان

۷,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

بیسکوئیت کرمدار نارگیلی سلامت
سلامت

مشخصات محصولَ وزن : 400 - شماره پروانه بهداشت : 15/10309

۱۲ %
تخفیف

۸,۰۰۰ تومان

۷,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

بیسکوئیت مغزدار شکلاتی سلامت
سلامت

مشخصات محصولَ وزن : 215 - شماره پروانه بهداشت : 15/11870

۱۰ %
تخفیف

۷,۰۰۰ تومان

۶,۳۰۰ تومان

جزئیات کالا

بیسکوئیت شوکو چیپس شکلاتی سلامت
سلامت

مشخصات محصولَ وزن : 215 - شماره پروانه بهداشت : 15/11870

۱۰ %
تخفیف

۷,۰۰۰ تومان

۶,۳۰۰ تومان

جزئیات کالا

بیسکوئیت هل وشکر بزرگ سلامت
سلامت

مشخصات محصولَ وزن : 1200گرم - شماره پروانه بهداشت : 15/10389

۱۰ %
تخفیف

۲۰,۰۰۰ تومان

۱۸,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

آبلیمو 320 گرمی یک ویک

مشخصات محصول وزن : 320 - شماره پروانه بهداشت : 36/10374

۱۵ %
تخفیف

۱۷,۷۰۰ تومان

۱۵,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

تن ماهی خانواده 260 گرمی یک ویک
یک و یک

مشخصات محصول وزن : 260 - شماره پروانه بهداشت : 16/ظ/1485

۱۲ %
تخفیف

۲۵,۷۰۰ تومان

۲۲,۷۰۰ تومان

جزئیات کالا

کمپوت گلابی 660گرم سحر

مشخصات محصول وزن : 660گرم - شماره پروانه بهداشت : 52/11106

۱۱ %
تخفیف

۱۳,۳۰۰ تومان

۱۱,۸۰۰ تومان

جزئیات کالا

کمپوت زردآلو 660گرمی سحر

مشخصات محصول وزن : 660گرم - شماره پروانه بهداشت : 52/10086

۱۱ %
تخفیف

۱۳,۳۰۰ تومان

۱۱,۸۰۰ تومان

جزئیات کالا

کمپوت سیب 580گرمی سحر

مشخصات محصول وزن : 580گرم - شماره پروانه بهداشت : 52/11107

۱۱ %
تخفیف

۱۰,۳۰۰ تومان

۹,۲۰۰ تومان

جزئیات کالا

زیتون شور 240گرمی سحر

مشخصات محصول وزن : 240گرم - شماره پروانه بهداشت : 52/10050

۱۱ %
تخفیف

۶,۲۰۰ تومان

۵,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

کمپوت گلابی سحر

مشخصات محصول وزن : 410گرم - شماره پروانه بهداشت : 52/11106

۱۰ %
تخفیف

۸,۹۰۰ تومان

۸,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

بیسکوئیت کرمدار کاکائویی گرجی
گرجی

مشخصات محصولَ وزن : 390گرم - شماره پروانه بهداشت : 16/21758

۱۱ %
تخفیف

۹,۵۰۰ تومان

۸,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

بیسکوئیت پذیرایی ساده گرجی
گرجی

مشخصات محصولَ وزن : 400 - شماره پروانه بهداشت : 16/19239

۱۱ %
تخفیف

۹,۰۰۰ تومان

۸,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

بیسکوئیت سبوسدار با کرم گرجی
گرجی

مشخصات محصولَ وزن : 420 - شماره پروانه بهداشت : 16/23083

۱۱ %
تخفیف

۹,۵۰۰ تومان

۸,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

بیسکوئیت کرمدار پرتقالی گرجی
گرجی

مشخصات محصولَ وزن : 380گرم - شماره پروانه بهداشت : 16/19238

۱۱ %
تخفیف

۹,۵۰۰ تومان

۸,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

بیسکوئیت نیم چاشت گرجی
گرجی

مشخصات محصولَ وزن : 720گرم - شماره پروانه بهداشت : 16/19238

۱۲ %
تخفیف

۱۳,۰۰۰ تومان

۱۱,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

بیسکوئیت جوین شیره انجیر 500 گرمی گرجی
گرجی

مشخصات محصولَ وزن : 500گرم - شماره پروانه بهداشت : 16/23979

۱۲ %
تخفیف

۱۲,۵۰۰ تومان

۱۱,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا