زردچوبه 80 گرمی نمکدانی سمورک

۲ %
تخفیف

۱۲,۸۰۰ تومان

۱۲,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

آرد سوخاری 500گرم سمورک

۴ %
تخفیف

۱۳,۲۰۰ تومان

۱۲,۷۰۰ تومان

جزئیات کالا

پودر دارچین 75 گرمی برتر
برتر

مشخصات محصول وزن : 75 گرم - شماره پروانه بهداشت : 13/10040

۲۰,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

خاکشیر 75 گرم برتر
برتر

مشخصات محصول وزن : 75 گرم - شماره پروانه بهداشت : 3337

۶ %
تخفیف

۱۲,۰۰۰ تومان

۱۱,۳۰۰ تومان

جزئیات کالا

جوش شرین 75 گرم برتر
برتر

مشخصات محصول وزن : 75 گرم - شماره پروانه بهداشت : 3337

۳ %
تخفیف

۳,۵۰۰ تومان

۳,۴۰۰ تومان

جزئیات کالا

سماق قهوه ای 75 گرم برتر

مشخصات محصول وزن : 75 گرم - شماره پروانه بهداشت : 3337

۶ %
تخفیف

۸,۵۰۰ تومان

۸,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

فلفل سیاه 75 گرم برتر
برتر

مشخصات محصول وزن : 75 گرم - شماره پروانه بهداشت : 3337

۷ %
تخفیف

۱۳,۵۰۰ تومان

۱۲,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

زردچوبه ساییده 150 گرم برتر
برتر

مشخصات محصول وزن : 150 گرم - شماره پروانه بهداشت : 3337

۶ %
تخفیف

۱۲,۵۰۰ تومان

۱۱,۷۹۰ تومان

جزئیات کالا

دارچین 40 گرم برتر
برتر

مشخصات محصول وزن : 40 گرم - شماره پروانه بهداشت : 13/10040

۹ %
تخفیف

۷,۵۰۰ تومان

۶,۷۹۰ تومان

جزئیات کالا

فلفل سیاه ساییده 40 گرم برتر
برتر

مشخصات محصول وزن : 40 گرم - شماره پروانه بهداشت : 13/10040

۹ %
تخفیف

۷,۵۰۰ تومان

۶,۷۹۰ تومان

جزئیات کالا

مغز خلال بادام 30 گرم برتر
برتر

مشخصات محصول وزن : 30 گرم - شماره پروانه بهداشت : 13/10040

۹ %
تخفیف

۱۱,۵۰۰ تومان

۱۰,۴۹۰ تومان

جزئیات کالا

نشاسته گرانول 75 گرم برتر
برتر

مشخصات محصول وزن : 75 گرم - شماره پروانه بهداشت : 13/10040

۹ %
تخفیف

۴,۵۰۰ تومان

۴,۰۹۰ تومان

جزئیات کالا

پودر سیر 70 گرم برتر
برتر

مشخصات محصول وزن : 70 گرم - شماره پروانه بهداشت : 13/10040

۶ %
تخفیف

۸,۵۰۰ تومان

۸,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

گلپر 75 گرم برتر
برتر

مشخصات محصول وزن : 75 گرم - شماره پروانه بهداشت : 13/10040

۹ %
تخفیف

۷,۵۰۰ تومان

۶,۷۹۰ تومان

جزئیات کالا

گرد لیمو 75 گرم برتر
برتر

مشخصات محصول وزن : 75 گرم - شماره پروانه بهداشت : 13/10040

۹ %
تخفیف

۸,۰۰۰ تومان

۷,۲۹۰ تومان

جزئیات کالا

فلفل قرمز چیلی 75 گرم برتر
برتر

مشخصات محصول وزن : 75 گرم - شماره پروانه بهداشت : 13/10040

۵ %
تخفیف

۹,۵۰۰ تومان

۹,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

ادویه کاری 75 گرم برتر
برتر

مشخصات محصول وزن : 75 گرم - شماره پروانه بهداشت : 13/10040

۱۰ %
تخفیف

۸,۵۰۰ تومان

۷,۶۹۰ تومان

جزئیات کالا

زردچوبه ساییده نرم 150 گرم برتر
برتر

مشخصات محصول وزن : 150 گرم - شماره پروانه بهداشت : 13/10040

۶ %
تخفیف

۱۲,۵۰۰ تومان

۱۱,۷۹۰ تومان

جزئیات کالا

نعناع 50 گرم برتر
برتر

مشخصات محصول وزن : 50 گرم - شماره پروانه بهداشت : 13/10040

۵ %
تخفیف

۷,۵۰۰ تومان

۷,۱۵۰ تومان

جزئیات کالا

شوید 50 گرم برتر
برتر

مشخصات محصول وزن : 50 گرم - شماره پروانه بهداشت : 13/10040

۵ %
تخفیف

۷,۰۰۰ تومان

۶,۶۵۰ تومان

جزئیات کالا

زردچوبه 600 گرم برتر
برتر

مشخصات محصول وزن : 600 گرم - شماره پروانه بهداشت : 13/10040

۶ %
تخفیف

۳۹,۵۰۰ تومان

۳۷,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

ادویه کاری 75 گرم نمکدانی برتر
برتر

مشخصات محصول وزن : 75 گرم - شماره پروانه بهداشت : 13/10040

۱۰ %
تخفیف

۹,۵۰۰ تومان

۸,۵۹۰ تومان

جزئیات کالا

زردچوبه 100 گرم نمکدانی برتر
برتر

مشخصات محصول وزن : 100 گرم - شماره پروانه بهداشت : 13/10040

۸ %
تخفیف

۱۰,۹۰۰ تومان

۹,۹۹۰ تومان

جزئیات کالا

نمک تصویه شده ید دار به صبا 800گرمی
به صبا

۱۷ %
تخفیف

۲,۴۰۰ تومان

۲,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا