یک عدد ماهی قزل آلا

مشخصات محصول وزن : تقریبا 1.6 کیلوگرم - نکات مورد توجه : وزن ماهی در سیستم به صورت تقریبی می باشد که بهای آن با توجه به وزن دقیق و قیمت روز ماهی محاسبه می گردد. لذا مبلغ هر عدد ماهی با توجه به فاکتور ارسالی دریافت خواهد شد.

۴۵,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

یک عدد سینه بوقلمون

مشخصات محصول وزن : تقریبا 2.5 کیلوگرم - نکات مورد توجه : وزن بوقلمون در سیستم به صورت تقریبی می باشد که بهای آن با توجه به وزن دقیق و قیمت روز بوقلمون محاسبه می گردد. لذا مبلغ هر عدد سینه بوقلمون با توجه به فاکتور ارسالی دریافت خواهد شد.

۶۵,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

یک عدد ران بوقلمون

مشخصات محصول وزن : تقریبا 2.5 کیلوگرم - نکات مورد توجه : وزن بوقلمون در سیستم به صورت تقریبی می باشد که بهای آن با توجه به وزن دقیق و قیمت روز بوقلمون محاسبه می گردد. لذا مبلغ هر عدد ران بوقلمون با توجه به فاکتور ارسالی دریافت خواهد شد.

۶۵,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

نیم کیلو دمبالیچه گوساله

مشخصات محصول وزن : نیم کیلو

۲۳,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

زبان گوساله

مشخصات محصول وزن : تقریبا 2 کیلوگرم - نکات مورد توجه : از آنجا که قیمت زبان به سایز آن بستگی دارد لذا مبل فوق تقریبی بوده و در هنگام ارسال مبلغ فاکتور محاسبه خواهد شد.

۱۰۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

نیم کیلو قلوه گوساله

مشخصات محصول وزن : 0.5 کیلوگرم

۴۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

یک کیلو دل گوساله

مشخصات محصول وزن : 1 کیلوگرم

۷۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

یک کیلو جگر گوساله

مشخصات محصول وزن : 1 کیلوگرم

۸۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

یک کیلو گوشت ماهیچه گوساله

مشخصات محصول وزن : 1 کیلوگرم

۸۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

یک کیلو گوشت راسته گوساله

مشخصات محصول وزن : 1 کیلوگرم

۸۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

یک کیلو گوشت چرخ کرده قلوه گاه گوساله

مشخصات محصول وزن : 1 کیلوگرم

۶۵,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

یک کیلو گوشت چرخ کرده گوساله

مشخصات محصول وزن : 1 کیلوگرم

۸۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

یک کیلو گوشت خورشتی گوساله

مشخصات محصول وزن : 1 کیلوگرم

۸۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

یک کیلو ران گوساله

مشخصات محصول وزن : 1 کیلوگرم

۸۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

یک کیلو سردست گوساله

مشخصات محصول وزن : 1 کیلوگرم

۸۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

یک کیلو فیله کبابی گوساله

مشخصات محصول وزن : 1 کیلوگرم

۹۵,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

یک کیلو ران گوسفند با دنده و دنبه

مشخصات محصول نکات مورد توجه : یک کیلو گوشت گوسفندی شامل 150 گرم دنبه می باشد

۹۵,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

یک دست جگر کامل گوسفندی

مشخصات محصول نکات مورد توجه : از آنجا که قیمت جگر به سایز آن بستگی دارد میزان مبلغ دریافتی طبق فاکتور ارسالی بوده و قیمت فوق تقریبی می باشد.

۱۴۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

یک دست کله پاچه کامل گوسفندی

مشخصات محصول نکات مورد توجه : از آنجا که قیمت کله پاچه به سایز آن بستگی دارد میزان مبلغ دریافتی طبق فاکتور ارسالی بوده و قیمت فوق تقریبی می باشد.

۸۵,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

یک کیلو چرخ کرده مخلوط گوسفندی و گوساله

مشخصات محصول وزن : 1 کیلو

۸۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا