یک عدد ماهیچه گوسفندی

مشخصات محصول وزن : تقریبی 600 گرم - نکات مورد توجه : از آنجا که قیمت ماهیچه به سایز آن بستگی دارد لذا مبل فوق تقریبی بوده و در هنگام ارسال مبلغ فاکتور محاسبه خواهد شد.

۶۵,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

یک کیلو قلوه گاه گوسفندی

مشخصات محصول وزن : 1 کیلو - نکات مورد توجه : هر کیلو گوشت گوسفندی شامل 150 گرم دنبه می باشد

۶۵,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

یک کیلو گردن گوسفندی

مشخصات محصول وزن : 1 کیلو - نکات مورد توجه : هر کیلو گوشت گوسفندی شامل 150 گرم دنبه می باشد

۹۵,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

نیم کیلو دنبه گوسفندی

مشخصات محصول وزن : 0.5 کیلو

۲۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

یک کیلو سردست گوسفندی بدون دنبه

مشخصات محصول وزن : 1 کیلو

۱۰۳,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

یک کیلو گوشت گوسفندی آبگوشتی

مشخصات محصول وزن : 1 کیلو - نکات مورد توجه : یک کیلو گوشت گوسفندی شامل 150 گرم دنبه می باشد.

۹۵,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

مرغ سایز بزرگ

مشخصات محصول وزن : تقریبا 2.8 کیلوگرم - نکات مورد توجه : وزن مرغ در سیستم به صورت تقریبی می باشد که بهای آن با توجه به وزن دقیق و قیمت روز مرغ محاسبه می گردد. لذا مبلغ هر عدد مرغ با توجه به فاکتور ارسالی دریافت خواهد شد.

۵۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

مرغ سایز متوسط

مشخصات محصول وزن : تقریبا 2.2 کیلوگرم - نکات مورد توجه : وزن مرغ در سیستم به صورت تقریبی می باشد که بهای آن با توجه به وزن دقیق و قیمت روز مرغ محاسبه می گردد. لذا مبلغ هر عدد مرغ با توجه به فاکتور ارسالی دریافت خواهد شد.

۴۲,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

مرغ سایز کوچک

مشخصات محصول وزن : تقریبا 1.8کیلوگرم - نکات مورد توجه : وزن مرغ در سیستم به صورت تقریبی می باشد که بهای آن با توجه به وزن دقیق و قیمت روز مرغ محاسبه می گردد. لذا مبلغ هر عدد مرغ با توجه به فاکتور ارسالی دریافت خواهد شد.

۳۵,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا