تخم مرغ شانه ی 30 عددی

۵ %
تخفیف

۲۰,۰۰۰ تومان

۱۹,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

تخم مرغ 9 عددی

۷ %
تخفیف

۷,۰۰۰ تومان

۶,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا