بیسکوئیت سبوسدار کوپا

مشخصات محصولَ وزن : 400 - شماره پروانه بهداشت : 56/18689

۱۰ %
تخفیف

۱۰,۰۰۰ تومان

۹,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

بیسکوئیت سبزیجات چند غله ستاک

مشخصات محصولَ وزن : 400 - شماره پروانه بهداشت : 34/19315

۲۵ %
تخفیف

۱۸,۰۰۰ تومان

۱۳,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

بیسکوئیت سبوسدار چند غله ستاک

مشخصات محصولَ وزن : 400 - شماره پروانه بهداشت : 15/11194

۲۵ %
تخفیف

۱۲,۰۰۰ تومان

۹,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

بیسکو پلاس گرجی
گرجی

مشخصات محصولَ وزن : 100 - شماره پروانه بهداشت : 16/23468

۱۱ %
تخفیف

۶,۵۰۰ تومان

۵,۸۰۰ تومان

جزئیات کالا

بیسکوئیت کرم شکلاتی تلخ سلامت
سلامت

مشخصات محصولَ وزن : 400 - شماره پروانه بهداشت : 15/11194

۱۲ %
تخفیف

۸,۰۰۰ تومان

۷,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

بیسکوئیت کرمدار نارگیلی سلامت
سلامت

مشخصات محصولَ وزن : 400 - شماره پروانه بهداشت : 15/10309

۱۲ %
تخفیف

۸,۰۰۰ تومان

۷,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

بیسکوئیت مغزدار شکلاتی سلامت
سلامت

مشخصات محصولَ وزن : 215 - شماره پروانه بهداشت : 15/11870

۱۰ %
تخفیف

۷,۰۰۰ تومان

۶,۳۰۰ تومان

جزئیات کالا

بیسکوئیت شوکو چیپس شکلاتی سلامت
سلامت

مشخصات محصولَ وزن : 215 - شماره پروانه بهداشت : 15/11870

۱۰ %
تخفیف

۷,۰۰۰ تومان

۶,۳۰۰ تومان

جزئیات کالا

بیسکوئیت هل وشکر بزرگ سلامت
سلامت

مشخصات محصولَ وزن : 1200گرم - شماره پروانه بهداشت : 15/10389

۱۰ %
تخفیف

۲۰,۰۰۰ تومان

۱۸,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

بیسکوئیت کرمدار کاکائویی گرجی
گرجی

مشخصات محصولَ وزن : 390گرم - شماره پروانه بهداشت : 16/21758

۱۱ %
تخفیف

۹,۵۰۰ تومان

۸,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

بیسکوئیت پذیرایی ساده گرجی
گرجی

مشخصات محصولَ وزن : 400 - شماره پروانه بهداشت : 16/19239

۱۱ %
تخفیف

۹,۰۰۰ تومان

۸,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

بیسکوئیت سبوسدار با کرم گرجی
گرجی

مشخصات محصولَ وزن : 420 - شماره پروانه بهداشت : 16/23083

۱۱ %
تخفیف

۹,۵۰۰ تومان

۸,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

بیسکوئیت کرمدار پرتقالی گرجی
گرجی

مشخصات محصولَ وزن : 380گرم - شماره پروانه بهداشت : 16/19238

۱۱ %
تخفیف

۹,۵۰۰ تومان

۸,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

بیسکوئیت نیم چاشت گرجی
گرجی

مشخصات محصولَ وزن : 720گرم - شماره پروانه بهداشت : 16/19238

۱۲ %
تخفیف

۱۳,۰۰۰ تومان

۱۱,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

بیسکوئیت جوین شیره انجیر 500 گرمی گرجی
گرجی

مشخصات محصولَ وزن : 500گرم - شماره پروانه بهداشت : 16/23979

۱۲ %
تخفیف

۱۲,۵۰۰ تومان

۱۱,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

کوکی شکلاتی گرجی
گرجی

مشخصات محصولَ وزن : 350گرم - شماره پروانه بهداشت : 16/16334

۱۴ %
تخفیف

۱۱,۰۰۰ تومان

۹,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

بیسکوئیت 380گرمی نسترن گرجی
گرجی

مشخصات محصولَ وزن : 380گرم - شماره پروانه بهداشت : 16/19240

۱۲ %
تخفیف

۸,۰۰۰ تومان

۷,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

بیسکوئیت نیم چاشت طلایی گرجی
گرجی

مشخصات محصولَ وزن : 720گرم - شماره پروانه بهداشت : 16/19238

۱۴ %
تخفیف

۱۴,۵۰۰ تومان

۱۲,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

بیسکوئیت کنجدی عصرانه گرجی
گرجی

مشخصات محصولَ وزن : 720گرم - شماره پروانه بهداشت : 16/15929

۱۴ %
تخفیف

۱۸,۵۰۰ تومان

۱۶,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

بیسکوئیت هل وکنجد بزرگ سلامت
سلامت

مشخصات محصولَ وزن : 1200گرم - شماره پروانه بهداشت : 15/10826

۱۰ %
تخفیف

۲۰,۰۰۰ تومان

۱۸,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

شکلات هوبی

۱۲ %
تخفیف

۴,۰۰۰ تومان

۳,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

کلوچه 4عددی گردویی بنیس

مشخصات محصولَ وزن : 80 - شماره پروانه بهداشت : 49/ظ/1344

۱۰ %
تخفیف

۱,۵۰۰ تومان

۱,۳۵۰ تومان

جزئیات کالا

مینی رول پرتقالی بنیس
بنیس

مشخصات محصولَ وزن : 75 - شماره پروانه بهداشت : 21/12205

۱۰ %
تخفیف

۲,۰۰۰ تومان

۱,۸۰۰ تومان

جزئیات کالا

مینی رول شکلاتی بنیس
بنیس

مشخصات محصولَ وزن : 75 - شماره پروانه بهداشت : 21/12206

۱۰ %
تخفیف

۲,۰۰۰ تومان

۱,۸۰۰ تومان

جزئیات کالا