تون ماهی فلفلی180گرمی تحفه
تحفه

مشخصات محصول وزن : 180 گرم - شماره پروانه بهداشت : 29/10602

۱۳ %
تخفیف

۱۳,۸۰۰ تومان

۱۱,۹۹۰ تومان

جزئیات کالا

تن ماهی 180گرمی کیمبال

مشخصات محصول وزن : 180

۲۰ %
تخفیف

۱۴,۹۹۰ تومان

۱۱,۹۹۰ تومان

جزئیات کالا

تن ماهی با شوید 180 گرم تحفه
تحفه

مشخصات محصول وزن : 180 گرم - شماره پروانه بهداشت : 56/11012

۱۲ %
تخفیف

۱۳,۷۰۰ تومان

۱۱,۹۹۰ تومان

جزئیات کالا

تن ماهی در روغن ۱۸۰ گرم تحفه
تحفه

مشخصات محصول وزن : 180 گرم - شماره پروانه بهداشت : 56/11012

۱۱ %
تخفیف

۱۲,۹۰۰ تومان

۱۱,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

تن ماهی 180 گرم شیلان

مشخصات محصول وزن : 180 گرم - شماره پروانه بهداشت : 37/1434 - ارزش غذایی : 138 کیلوکالری در 55 گرم

۲۳ %
تخفیف

۱۴,۹۵۰ تومان

۱۱,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

تن ماهی 180 گرم خوش طعم

مشخصات محصول وزن : 180 گرم - شماره پروانه بهداشت : 37/1434 - ارزش غذایی : 138 کیلوکالری در 55 گرم

۲۰ %
تخفیف

۱۳,۸۰۰ تومان

۱۰,۹۹۰ تومان

جزئیات کالا

تن ماهی در روغن گیاهی گلنوش مقدار 180 گرم
گلنوش

مشخصات محصول وزن : 180 گرم

۱۱ %
تخفیف

۱۲,۹۰۰ تومان

۱۱,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

تن ماهی 180 گرم خوشبخت

مشخصات محصول وزن : 180 گرم - شماره پروانه بهداشت : 37/1434 - ارزش غذایی : 138 کیلوکالری در 55 گرم

ناموجود

تن ماهی کالچر مقدار 200 گرم
کالچر

مشخصات محصول وزن : 200 گرم - شماره پروانه بهداشت : 14/ظ/1019

ناموجود

تن ماهی ۱۸۰ گرم شیلتون
شیلتون

مشخصات محصول وزن : 180 گرم - شماره پروانه بهداشت : 56/11012 - محتویات : ماهی هوور-نمک تصفیه شده-روغن

ناموجود