کرم کاکائو100گرم کاله

مشخصات محصولَ وزن : 100 - شماره پروانه بهداشت : 56/13865

۲ %
تخفیف

۸,۲۰۰ تومان

۸,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

حلواشکری 900 گرمی ری
ری

مشخصات محصول وزن : 900 گرم

۴ %
تخفیف

۲۷,۰۰۰ تومان

۲۶,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

حلوا شکری 50 گرمی عقاب
عقاب

مشخصات محصولَ وزن : 50 گرم - شماره پروانه بهداشت : 16/20168

۶ %
تخفیف

۳,۵۰۰ تومان

۳,۳۰۰ تومان

جزئیات کالا

حلوا شکری پسته ای 440 گرم ری
ری

مشخصات محصول وزن : 440 گرم - شماره پروانه بهداشت : 22/11027 - ارزش غذایی : 161 کیلوکالری در 30 گرم

ناموجود

حلوا ارده شکری ساده 900 گرم ری
ری

مشخصات محصول وزن : 900 گرم - شماره پروانه بهداشت : 22/11027 - ارزش غذایی : 161 کیلوکالری در 30 گرم

ناموجود

حلوا شکری 50 گرم ری
ری

مشخصات محصولَ وزن : 50 گرم - شماره پروانه بهداشت : 22/11027

ناموجود

حلوا ارده شکری ساده 400 گرم ری
ری

مشخصات محصول وزن : 400 گرم - شماره پروانه بهداشت : 22/11027 - ارزش غذایی : 161 کیلوکالری در 30 گرم

ناموجود