رب گوجه فرنگی 4200 گرم اسپادانا

مشخصات محصول وزن : 4200 گرم - شماره پروانه بهداشت : 12/12093

۴۰ %
تخفیف

۷۰,۰۰۰ تومان

۴۲,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

رب گوجه فرنگی 380 گرمی مسما
مسما

مشخصات محصول وزن : 370 گرم - نکات مورد توجه : در جای خشک و خنک و دور از نور مستقیم آفتاب نگهداری شود

۱۸ %
تخفیف

۷,۰۰۰ تومان

۵,۷۵۰ تومان

جزئیات کالا

رب گوجه فرنگی 4 کیلویی مسما
مسما

مشخصات محصول وزن : 4000 گرم - نکات مورد توجه : در جای خشک و خنک و دور از نور مستقیم آفتاب نگهداری شود

۱۶ %
تخفیف

۵۵,۰۰۰ تومان

۴۶,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

رب شیشه ای 700 گرمی چین چین
چین چین

مشخصات محصول وزن : 700 گرم - شماره پروانه بهداشت : 50/10027

۴۰ %
تخفیف

۲۰,۷۵۰ تومان

۱۲,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

رب گوجه فرنگی 2200 گرم اسپادانا

مشخصات محصول وزن : 2200 گرم - شماره پروانه بهداشت : 12/12093

۴۰ %
تخفیف

۲۵,۰۰۰ تومان

۱۴,۹۰۰ تومان

جزئیات کالا

رب گوجه فرنگی 800 گرمی چین چین
چین چین

مشخصات محصول وزن : 800 گرم - شماره پروانه بهداشت : 50/10027 - ارزش غذایی : 30 کیلوکالری در 30 گرم

۱۳ %
تخفیف

۲۱,۶۰۰ تومان

۱۸,۷۹۰ تومان

جزئیات کالا

رب گوجه فرنگی 750 گرم ماه چهره

۹ %
تخفیف

۱۶,۵۰۰ تومان

۱۴,۹۹۰ تومان

جزئیات کالا

رب گوجه فرنگی 4 کیلویی تبرک
تبرک

مشخصات محصول وزن : 4 کیلو - شماره پروانه بهداشت : 50/13280

۱۰ %
تخفیف

۸۲,۰۰۰ تومان

۷۳,۷۹۰ تومان

جزئیات کالا

رب گوجه فرنگی 350 گرمی ماه چهره

مشخصات محصول وزن : 750 گرم - شماره پروانه بهداشت : 50/ظ/11078 - نکات مورد توجه : در جای خشک و خنک و دور از نور مستقیم آفتاب نگهداری شود

۱۵ %
تخفیف

۸,۵۰۰ تومان

۷,۱۹۰ تومان

جزئیات کالا

رب گوجه فرنگی 800 گرمی مسما
مسما

مشخصات محصول وزن : 800 گرم - نکات مورد توجه : در جای خشک و خنک و دور از نور مستقیم آفتاب نگهداری شود

۲۱ %
تخفیف

۱۳,۲۰۰ تومان

۱۰,۴۹۰ تومان

جزئیات کالا

رب گوجه فرنگی تبرک 750 گرمی
تبرک

مشخصات محصول وزن : 750 گرم - نکات مورد توجه : در جای خشک و خنک ودور از نور مستقیم آفتاب نگهداری شود

۲۴ %
تخفیف

۱۸,۳۰۸ تومان

۱۴,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

کنسرو رب گوجه فرنگی 700 گرمی تبرک
تبرک

مشخصات محصول وزن : 700 گرم - شماره پروانه بهداشت : 50/11536 - ارزش غذایی : 32 کیلوکالری در 30 گرم

ناموجود

رب گوجه فرنگی 370 گرمی تبرک
تبرک

مشخصات محصول وزن : 370 گرم - نکات مورد توجه : در جای خشک و خنک ودور از نور مستقیم آفتاب نگهداری شود

ناموجود

رب گوجه فرنگی 700 گرمی 7000

مشخصات محصول وزن : 750 گرم - شماره پروانه بهداشت : 5013280 - نکات مورد توجه : در جای خشک و خنک و دور از نور مستقیم آفتاب نگهداری شود

ناموجود