سس ماست 500 گرم بیژن
بیژن

مشخصات محصول وزن : 500 گرم - شماره پروانه بهداشت : 16/22861 - ارزش غذایی : 54 کیلوکالری در 15 گرم

۱۲ %
تخفیف

۹,۹۰۰ تومان

۸,۷۰۰ تومان

جزئیات کالا

سس فلفل هالوپینو 290 گرم سحر
سحر

مشخصات محصول وزن : 290 - شماره پروانه بهداشت : 38/ظ/1576

۴ %
تخفیف

۶,۹۰۰ تومان

۶,۶۰۰ تومان

جزئیات کالا

سس مایونز کم چرب 250گرمی بیژن
بیژن

مشخصات محصول وزن : 250گرم - شماره پروانه بهداشت : 34/17040

۱۶ %
تخفیف

۴,۹۰۰ تومان

۴,۱۰۰ تومان

جزئیات کالا

سس مایونز240گرمی مهرام
مهرام

مشخصات محصول وزن : 240 - شماره پروانه بهداشت : 38/10154

۶ %
تخفیف

۵,۳۰۰ تومان

۴,۹۹۰ تومان

جزئیات کالا

سس مایونز450گرمی مهرام
مهرام

مشخصات محصول وزن : 450 - شماره پروانه بهداشت : 38/10154

۵ %
تخفیف

۱۱,۰۰۰ تومان

۱۰,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

سس مایونز موشکی دلپذیر 450 گرم
دلپذیر

مشخصات محصول وزن : 450 گرم - شماره پروانه بهداشت : 56/15618 - ارزش غذایی : ارزش غذایی هر قاشق غذاخوری سس گوجه‌فرنگی (15 گرم) - انرژی: 12.33 کیلوکالری - قند: 1.65 گرم - چربی: 0.05 گرم - نمک: 0.19 گرم - اسیدهای چرب ترانس: 0 گرم

۴ %
تخفیف

۹,۵۰۰ تومان

۹,۱۰۰ تومان

جزئیات کالا

سس فرانسوی دلپذیر 450 گرم
دلپذیر

مشخصات محصول وزن : 450 گرم - شماره پروانه بهداشت : 56/15621 - ارزش غذایی : ارزش غذایی هر قاشق غذاخوری سس گوجه‌فرنگی (15 گرم) - انرژی: 12.33 کیلوکالری - قند: 1.65 گرم - چربی: 0.05 گرم - نمک: 0.19 گرم - اسیدهای چرب ترانس: 0 گرم

۴ %
تخفیف

۹,۵۰۰ تومان

۹,۱۰۰ تومان

جزئیات کالا

سس هزارجزیره دلپذیر 450 گرم
دلپذیر

مشخصات محصول وزن : 450 گرم - شماره پروانه بهداشت : 56/15620 - ارزش غذایی : ارزش غذایی هر قاشق غذاخوری سس گوجه‌فرنگی (15 گرم) - انرژی: 12.33 کیلوکالری - قند: 1.65 گرم - چربی: 0.05 گرم - نمک: 0.19 گرم - اسیدهای چرب ترانس: 0 گرم

۴ %
تخفیف

۹,۵۰۰ تومان

۹,۱۰۰ تومان

جزئیات کالا

سس گوجه فرنگی تند دلپذیر 450 گرم
دلپذیر

مشخصات محصول وزن : 450 گرم - شماره پروانه بهداشت : 56/13965 - ارزش غذایی : ارزش غذایی هر قاشق غذاخوری سس گوجه‌فرنگی (15 گرم) - انرژی: 12.33 کیلوکالری - قند: 1.65 گرم - چربی: 0.05 گرم - نمک: 0.19 گرم - اسیدهای چرب ترانس: 0 گرم

۴ %
تخفیف

۹,۴۰۰ تومان

۹,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

سس گوجه فرنگی تند 290 گرم بیژن
بیژن

مشخصات محصول وزن : 290 گرم - شماره پروانه بهداشت : 16/13805

۱۲ %
تخفیف

۵,۹۰۰ تومان

۵,۲۰۰ تومان

جزئیات کالا

سس مایونز بیژن وزن 500 گرم
بیژن

مشخصات محصول وزن : 500 گرم - شماره پروانه بهداشت : 16/18756 - ارزش غذایی : ارزش غذایی در هر سهم: انرژی: 60.5 کیلوکالری قند: 0.41 گرم چربی: 6.2 گرم نمک: 0.28 گرم اسیدهای چرب ترانس: 0 گرم

۱۲ %
تخفیف

۹,۸۰۰ تومان

۸,۶۰۰ تومان

جزئیات کالا

سس خردل 255 گرم بیژن
بیژن

مشخصات محصول وزن : 255 - شماره پروانه بهداشت : 16/22861 - ارزش غذایی : 54 کیلوکالری در 15 گرم

۵ %
تخفیف

۷,۹۰۰ تومان

۷,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

سس گوجه فرنگی دلپذیر 450 گرم
دلپذیر

مشخصات محصول وزن : 450 گرم - شماره پروانه بهداشت : 56/13964 - ارزش غذایی : ارزش غذایی هر قاشق غذاخوری سس گوجه‌فرنگی (15 گرم) - انرژی: 12.33 کیلوکالری - قند: 1.65 گرم - چربی: 0.05 گرم - نمک: 0.19 گرم - اسیدهای چرب ترانس: 0 گرم

۴ %
تخفیف

۹,۴۰۰ تومان

۹,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

سس گوجه فرنگی 290 گرمی بیژن
بیژن

مشخصات محصول وزن : 550 گرم - شماره پروانه بهداشت : 16/15932

۱۲ %
تخفیف

۵,۹۰۰ تومان

۵,۲۰۰ تومان

جزئیات کالا

سس مایونز تبرک 200 گرمی
تبرک

مشخصات محصول وزن : 200 گرمی - شماره پروانه بهداشت : 50/15743 - نکات مورد توجه : در جای خشک و خنک و دور از نور مستقیم تابش مستقیم آفتاب نگهداری شود - ارزش غذایی : ارزش غذایی در هر 15 گرم:انرژی 55/446، قند 1/16 ،چربی 5/6

۲۰ %
تخفیف

۵,۰۰۰ تومان

۴,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

سس مایونز تبرک 900 گرمی
تبرک

مشخصات محصول وزن : 900 گرم - شماره پروانه بهداشت : 50/15743 - نکات مورد توجه : در جای خشک و خنک و دور از نور مستقیم تابش مستقیم آفتاب نگهداری شود - ارزش غذایی : ارزش غذایی در هر 15 گرم:انرژی 55/446، قند 1/16 ،چربی 5/6

۴ %
تخفیف

۱۲,۵۰۰ تومان

۱۲,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

سس گوجه فرنگی460گرمی کیمبال
دلپذیر

مشخصات محصول وزن : 460 - شماره پروانه بهداشت : 38/ظ/1576

ناموجود

سس گوجه موشکی 710 گرم دلپذیر
دلپذیر

مشخصات محصول وزن : 710گرم - شماره پروانه بهداشت : 56/13964 - ارزش غذایی : ارزش غذایی هر قاشق غذاخوری سس گوجه‌فرنگی (15 گرم) - انرژی: 12.33 کیلوکالری - قند: 1.65 گرم - چربی: 0.05 گرم - نمک: 0.19 گرم - اسیدهای چرب ترانس: 0 گرم

ناموجود

سس مایونز 430 گرمی تبرک
تبرک

مشخصات محصول وزن : 430 - شماره پروانه بهداشت : 50/15743 - نکات مورد توجه : در جای خشک و خنک و دور از نور مستقیم تابش مستقیم آفتاب نگهداری شود - ارزش غذایی : ارزش غذایی در هر 15 گرم:انرژی 55/446، قند 1/16 ،چربی 5/6

ناموجود

سس ماست450گرم دلپذیر
دلپذیر

مشخصات محصول وزن : 450 - شماره پروانه بهداشت : 56/16537

ناموجود

سس مایونز کم چرب کاله مقدار 450 گرم
کاله

مشخصات محصول وزن : 450 گرم - شماره پروانه بهداشت : 49/13034 - ارزش غذایی : ارزش غذایی محصول در هر 15 گرم براساس اطلاعات سازمان غذا و دارو: - انرژی: 47 کیلوکالری - قند : 0.6 گرم - چربی: 5 گرم - نمک: 0.3 گرم - فاقد اسیدهای چرب ترانس

ناموجود

سس هزار جزیره کاله مقدار 450 گرم
کاله

مشخصات محصول وزن : 450 گرم - شماره پروانه بهداشت : 49/13029 - ارزش غذایی : ارزش غذایی محصول در هر 15 گرم براساس اطلاعات سازمان غذا و دارو: - انرژی: 57.32 کیلوکالری - قند : 1.35 گرم - چربی: 5.44 گرم - نمک: 0.345گرم - فاقد اسیدهای چرب ترانس

ناموجود

سس کچاپ تند دلوسه 400گرم
دلوسه

مشخصات محصول وزن : 400گرم - شماره پروانه بهداشت : 49/10121

ناموجود

سس مایونز مهرام مقدار 970 گرم
مهرام

مشخصات محصول وزن : 970گرم - شماره پروانه بهداشت : 38/10154

ناموجود