سس مایونز موشکی دلپذیر 450 گرم
دلپذیر

مشخصات محصول وزن : 450 گرم - شماره پروانه بهداشت : 56/15618 - ارزش غذایی : ارزش غذایی هر قاشق غذاخوری سس گوجه‌فرنگی (15 گرم) - انرژی: 12.33 کیلوکالری - قند: 1.65 گرم - چربی: 0.05 گرم - نمک: 0.19 گرم - اسیدهای چرب ترانس: 0 گرم

۶ %
تخفیف

۸,۰۰۰ تومان

۷,۴۹۰ تومان

جزئیات کالا

سس فرانسوی دلپذیر 450 گرم
دلپذیر

مشخصات محصول وزن : 450 گرم - شماره پروانه بهداشت : 56/15621 - ارزش غذایی : ارزش غذایی هر قاشق غذاخوری سس گوجه‌فرنگی (15 گرم) - انرژی: 12.33 کیلوکالری - قند: 1.65 گرم - چربی: 0.05 گرم - نمک: 0.19 گرم - اسیدهای چرب ترانس: 0 گرم

۶ %
تخفیف

۸,۵۰۰ تومان

۷,۹۹۰ تومان

جزئیات کالا

سس هزارجزیره دلپذیر 450 گرم
دلپذیر

مشخصات محصول وزن : 450 گرم - شماره پروانه بهداشت : 56/15620 - ارزش غذایی : ارزش غذایی هر قاشق غذاخوری سس گوجه‌فرنگی (15 گرم) - انرژی: 12.33 کیلوکالری - قند: 1.65 گرم - چربی: 0.05 گرم - نمک: 0.19 گرم - اسیدهای چرب ترانس: 0 گرم

۶ %
تخفیف

۸,۵۰۰ تومان

۷,۹۹۰ تومان

جزئیات کالا

سس گوجه فرنگی تند دلپذیر 450 گرم
دلپذیر

مشخصات محصول وزن : 450 گرم - شماره پروانه بهداشت : 56/13965 - ارزش غذایی : ارزش غذایی هر قاشق غذاخوری سس گوجه‌فرنگی (15 گرم) - انرژی: 12.33 کیلوکالری - قند: 1.65 گرم - چربی: 0.05 گرم - نمک: 0.19 گرم - اسیدهای چرب ترانس: 0 گرم

۱۱ %
تخفیف

۸,۵۰۰ تومان

۷,۵۹۰ تومان

جزئیات کالا

سس گوجه فرنگی دلپذیر 450 گرم
دلپذیر

مشخصات محصول وزن : 450 گرم - شماره پروانه بهداشت : 56/13964 - ارزش غذایی : ارزش غذایی هر قاشق غذاخوری سس گوجه‌فرنگی (15 گرم) - انرژی: 12.33 کیلوکالری - قند: 1.65 گرم - چربی: 0.05 گرم - نمک: 0.19 گرم - اسیدهای چرب ترانس: 0 گرم

۶ %
تخفیف

۸,۲۰۰ تومان

۷,۶۹۰ تومان

جزئیات کالا

سس مایونز تبرک 200گرمی
تبرک

مشخصات محصول وزن : 200گرمی - شماره پروانه بهداشت : 50/15743 - نکات مورد توجه : در جای خشک و خنک و دور از نور مستقیم تابش مستقیم آفتاب نگهداری شود - ارزش غذایی : ارزش غذایی در هر 15 گرم:انرژی 55/446، قند 1/16 ،چربی 5/6

۲۰ %
تخفیف

۴,۵۰۰ تومان

۳,۵۹۰ تومان

جزئیات کالا

سس مایونز تبرک 900 گرمی
تبرک

مشخصات محصول وزن : 900 گرم - شماره پروانه بهداشت : 50/15743 - نکات مورد توجه : در جای خشک و خنک و دور از نور مستقیم تابش مستقیم آفتاب نگهداری شود - ارزش غذایی : ارزش غذایی در هر 15 گرم:انرژی 55/446، قند 1/16 ،چربی 5/6

۱۰ %
تخفیف

۱۱,۰۰۰ تومان

۹,۹۰۰ تومان

جزئیات کالا

سس گوجه فرنگی تند 290 گرم بیژن
بیژن

مشخصات محصول وزن : 290 گرم - شماره پروانه بهداشت : 16/13805

ناموجود

سس مایونز بیژن وزن 500 گرم
بیژن

مشخصات محصول وزن : 500 گرم - شماره پروانه بهداشت : 16/18756 - ارزش غذایی : ارزش غذایی در هر سهم: انرژی: 60.5 کیلوکالری قند: 0.41 گرم چربی: 6.2 گرم نمک: 0.28 گرم اسیدهای چرب ترانس: 0 گرم

ناموجود

سس خردل 255 گرم بیژن
بیژن

مشخصات محصول وزن : 255 - شماره پروانه بهداشت : 16/22861 - ارزش غذایی : 54 کیلوکالری در 15 گرم

ناموجود

سس مایونز کم چرب کاله مقدار 450 گرم
کاله

مشخصات محصول وزن : 450 گرم - شماره پروانه بهداشت : 49/13034 - ارزش غذایی : ارزش غذایی محصول در هر 15 گرم براساس اطلاعات سازمان غذا و دارو: - انرژی: 47 کیلوکالری - قند : 0.6 گرم - چربی: 5 گرم - نمک: 0.3 گرم - فاقد اسیدهای چرب ترانس

ناموجود

سس هزار جزیره کاله مقدار 450 گرم
کاله

مشخصات محصول وزن : 450 گرم - شماره پروانه بهداشت : 49/13029 - ارزش غذایی : ارزش غذایی محصول در هر 15 گرم براساس اطلاعات سازمان غذا و دارو: - انرژی: 57.32 کیلوکالری - قند : 1.35 گرم - چربی: 5.44 گرم - نمک: 0.345گرم - فاقد اسیدهای چرب ترانس

ناموجود

سس گوجه فرنگی 550 گرمی بیژن
بیژن

مشخصات محصول وزن : 550 گرم - شماره پروانه بهداشت : 16/15932

ناموجود

سس کچاپ تند دلوسه 400گرم
دلوسه

مشخصات محصول وزن : 400گرم - شماره پروانه بهداشت : 49/10121

ناموجود

سس مایونز مهرام مقدار 970 گرم
مهرام

مشخصات محصول وزن : 970گرم - شماره پروانه بهداشت : 38/10154

ناموجود

سس کچاپ فشاری 400 گرمی دلوسه

مشخصات محصول وزن : 400 گرم - شماره پروانه بهداشت : 49/10921 - ارزش غذایی : ارز غذایی در هر 15 گرم: - انرژی: 12.83 کیلوکالری - قند: 2.4 گرم - نمک: 0.27 گرم - فاقد قند و اسیدهای چرب ترانس

ناموجود

سس هزار جزیره 440 گرمی بهروز
بهروز

مشخصات محصول وزن : 440 گرم - شماره پروانه بهداشت : 56/16649 - ارزش غذایی : رزش غذایی در هر 15 گرم: - انرژی: 54.75 کیلوکالری - قند: 0.9 گرم - چربی: 5.6 گرم - نمک: 0.21 گرم - فاقد اسیدهای چرب ترانس

ناموجود

سس فرانسوی 440 گرمی بهروز
بهروز

مشخصات محصول وزن : 440 گرم - شماره پروانه بهداشت : 56/14290 - ارزش غذایی : ارزش غذایی در هر 15 گرم: - انرژی: 55.05 کیلوکالری - قند: 0.975 گرم - چربی: 5.7 گرم - نمک: 0.20 گرم - فاقد اسیدهای چرب ترانس

ناموجود