پنیر لبنه 350 گرم صباح
صباح

مشخصات محصول وزن/حجم : 350 گرم - شماره پروانه بهداشت : 45/12165

۷ %
تخفیف

۱۰,۸۰۰ تومان

۱۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

پنیر سفید تازه 520 گرم صباح
صباح

مشخصات محصول وزن/حجم : 520 گرم - شماره پروانه بهداشت : 38/10519 - ارزش غذایی : 63 کیلوکالری در 30 گرم

۴ %
تخفیف

۱۳,۲۰۰ تومان

۱۲,۷۰۰ تومان

جزئیات کالا

خامه صبحانه کم چرب 200 گرم میهن
میهن

مشخصات محصول وزن/حجم : 200 گرم

۵,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

خامه صبحانه ساده تتراپک 200 گرم صباح
صباح

مشخصات محصول وزن/حجم : 200 گرم

۸ %
تخفیف

۶,۰۰۰ تومان

۵,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

کرم کنجد ساده 350 گرم عقاب
عقاب

مشخصات محصولَ وزن : 350 گرم - شماره پروانه بهداشت : 16/22918

۳ %
تخفیف

۲۸,۸۰۰ تومان

۲۸,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

مربا هویج 280 گرم برتر
برتر

مشخصات محصول وزن : 280 گرم - شماره پروانه بهداشت : 50/14771

۶ %
تخفیف

۹,۰۰۰ تومان

۸,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

پنیر خامه ای شیشه ایی 240 گرمی صباح
صباح

مشخصات محصول وزن/حجم : 240 گرم - شماره پروانه بهداشت : 45/1029

۷ %
تخفیف

۱۰,۸۰۰ تومان

۱۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

پنیر خامه ای شیشه ایی 140 گرمی صباح
صباح

مشخصات محصول وزن/حجم : 140 گرم - شماره پروانه بهداشت : 45/1029

۱۲ %
تخفیف

۸,۲۰۰ تومان

۷,۲۰۰ تومان

جزئیات کالا

شیر پر چرب بطری 1 لیتری میهن
میهن

مشخصات محصول وزن/حجم : 1لیتر - شماره پروانه بهداشت : 22/12797

۴ %
تخفیف

۵,۴۰۰ تومان

۵,۲۰۰ تومان

جزئیات کالا

مربای سیب شانا
شانا

مشخصات محصول وزن : 225 - شماره پروانه بهداشت : 56/10627

۷ %
تخفیف

۴,۲۹۰ تومان

۴,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

ارده عسلی زعفرانی عقاب
عقاب

مشخصات محصولَ وزن : 300 - شماره پروانه بهداشت : 16/22918

۴ %
تخفیف

۲۸,۵۰۰ تومان

۲۷,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

حلوا شکری 100 گرمی عقاب
عقاب

مشخصات محصولَ وزن : 100 - شماره پروانه بهداشت : 16/20168

۶ %
تخفیف

۷,۲۰۰ تومان

۶,۸۰۰ تومان

جزئیات کالا

مربای آلبالو840گرمی شانا
شانا

مشخصات محصول وزن : 840 - شماره پروانه بهداشت : 56/10630

۲۳ %
تخفیف

۳۱,۸۹۰ تومان

۲۴,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

مربای آلبالو225گرمی شانا
شانا

مشخصات محصول وزن : 225 - شماره پروانه بهداشت : 56/10630

۲۱ %
تخفیف

۶,۹۹۰ تومان

۵,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

مرابی انجیر استهبان225گرمی شانا
شانا

مشخصات محصول وزن : 225 - شماره پروانه بهداشت : 56/10187

۲۰ %
تخفیف

۴,۹۹۰ تومان

۴,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

مربای گل محمدی آذربایجان225گرمی شانا
شانا

مشخصات محصول وزن : 225 - شماره پروانه بهداشت : 56/10628

۲۰ %
تخفیف

۴,۹۹۰ تومان

۴,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

مربای به معطر 225 گرمی شانا
شانا

مشخصات محصول وزن : 225 - شماره پروانه بهداشت : 56/14489

۲۱ %
تخفیف

۵,۹۹۰ تومان

۴,۷۵۰ تومان

جزئیات کالا

مربای بالنگ جهرم225گرمی شانا
شانا

مشخصات محصول وزن : 225 - شماره پروانه بهداشت : 56/10632

۲۱ %
تخفیف

۶,۹۹۰ تومان

۵,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

پنیر خامه ای 350گرمی ویلی
کاله

مشخصات محصول وزن/حجم : 350گرم - شماره پروانه بهداشت : 49/14339

۲ %
تخفیف

۱۴,۰۰۰ تومان

۱۳,۷۵۰ تومان

جزئیات کالا

شیره انگور 500 گرمی آب حیات

مشخصات محصولَ وزن : 500 - شماره پروانه بهداشت : 35/11333

۱۵ %
تخفیف

۲۳,۵۰۰ تومان

۱۹,۹۷۵ تومان

جزئیات کالا

شیره خرما 500 گرمی آب حیات

مشخصات محصولَ وزن : 500 - شماره پروانه بهداشت : 35/11333

۱۵ %
تخفیف

۱۲,۰۰۰ تومان

۱۰,۲۰۰ تومان

جزئیات کالا

ارده 300 گرمی آب حیات

مشخصات محصولَ وزن : 300 - شماره پروانه بهداشت : 35/11330

۲۰ %
تخفیف

۲۲,۵۰۰ تومان

۱۸,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

پنیر پنج ستاره 100 گرم آمل کاله
کاله

مشخصات محصول وزن/حجم : 200 گرم

۵ %
تخفیف

۴,۳۰۰ تومان

۴,۱۰۰ تومان

جزئیات کالا

چای کیسه ای درجه یک 25 عددی گلستان
گلستان

مشخصات محصول وزن : 25 عدد - شماره پروانه بهداشت : 16/17971 - نکات مورد توجه : مدت زمان لازم برای دم‌کشیدن 10 تا 12 دقیقه

۵ %
تخفیف

۷,۹۰۰ تومان

۷,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا