مربای هویج 840گرمی شانا
شانا

مشخصات محصول وزن : 840 - شماره پروانه بهداشت : 56/10631

۲۴ %
تخفیف

۲۲,۸۹۰ تومان

۱۷,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

مربای آلبالو840گرمی شانا
شانا

مشخصات محصول وزن : 840 - شماره پروانه بهداشت : 56/10630

۲۳ %
تخفیف

۳۱,۸۹۰ تومان

۲۴,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

مربای آلبالو225گرمی شانا
شانا

مشخصات محصول وزن : 225 - شماره پروانه بهداشت : 56/10630

۲۱ %
تخفیف

۶,۹۹۰ تومان

۵,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

مرابی انجیر استهبان225گرمی شانا
شانا

مشخصات محصول وزن : 225 - شماره پروانه بهداشت : 56/10187

۲۰ %
تخفیف

۴,۹۹۰ تومان

۴,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

مربای گل محمدی آذربایجان225گرمی شانا
شانا

مشخصات محصول وزن : 225 - شماره پروانه بهداشت : 56/10628

۲۰ %
تخفیف

۴,۹۹۰ تومان

۴,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

مربای به معطر 225 گرمی شانا
شانا

مشخصات محصول وزن : 225 - شماره پروانه بهداشت : 56/14489

۲۱ %
تخفیف

۵,۹۹۰ تومان

۴,۷۵۰ تومان

جزئیات کالا

مربای بالنگ جهرم225گرمی شانا
شانا

مشخصات محصول وزن : 225 - شماره پروانه بهداشت : 56/10632

۲۱ %
تخفیف

۶,۹۹۰ تومان

۵,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

مربای هویج225گرمی شانا
شانا

مشخصات محصول وزن : 225 - شماره پروانه بهداشت : 56/10631

۱۷ %
تخفیف

۵,۳۹۰ تومان

۴,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

شیر پروتئینه 330میلی کاکائویی کاله
کاله

مشخصات محصول وزن/حجم : 330میلی - شماره پروانه بهداشت : 49/15012 - نکات مورد توجه : پروتئین40گرم.چربی صفر.شکر صفر.

۶ %
تخفیف

۱۶,۰۰۰ تومان

۱۵,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

پنیر خامه ای 350گرمی ویلی
کاله

مشخصات محصول وزن/حجم : 350گرم - شماره پروانه بهداشت : 49/14339

۵ %
تخفیف

۱۱,۰۰۰ تومان

۱۰,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

شیره انگور 500 گرمی آب حیات

مشخصات محصولَ وزن : 500 - شماره پروانه بهداشت : 35/11333

۱۵ %
تخفیف

۲۳,۵۰۰ تومان

۱۹,۹۷۵ تومان

جزئیات کالا

شیره خرما 500 گرمی آب حیات

مشخصات محصولَ وزن : 500 - شماره پروانه بهداشت : 35/11333

۱۵ %
تخفیف

۱۲,۰۰۰ تومان

۱۰,۲۰۰ تومان

جزئیات کالا

پنیر پنج ستاره 100 گرم آمل کاله
کاله

مشخصات محصول وزن/حجم : 200 گرم

۶ %
تخفیف

۳,۲۰۰ تومان

۳,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

چای کیسه ای درجه یک 25 عددی گلستان
گلستان

مشخصات محصول وزن : 25 عدد - شماره پروانه بهداشت : 16/17971 - نکات مورد توجه : مدت زمان لازم برای دم‌کشیدن 10 تا 12 دقیقه

۱۰ %
تخفیف

۷,۹۰۰ تومان

۷,۰۹۰ تومان

جزئیات کالا

کافی میت 400 گرم نستله
نستله

مشخصات محصول وزن : 400 گرم - شماره پروانه بهداشت : 9513071498141192

۱۷ %
تخفیف

۳۴,۲۰۰ تومان

۲۸,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

کافی میت 170 گرم نستله
نستله

مشخصات محصول وزن : 170 گرم - شماره پروانه بهداشت : 9513071498141192

۲۵ %
تخفیف

۱۹,۴۰۰ تومان

۱۴,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

قهوه فوری نسکافه رد ماگ 50 گرمی نستله
نستله

مشخصات محصول وزن : 50گرم - شماره پروانه بهداشت : 9513071498141192

۱۵ %
تخفیف

۲۶,۵۰۰ تومان

۲۲,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

پنیر خامه ای 100 گرم صباح
صباح

مشخصات محصول وزن/حجم : 100 گرم - شماره پروانه بهداشت : 41/10201 - ارزش غذایی : 63 کیلوکالری در 30 گرم

۱۰ %
تخفیف

۳,۰۰۰ تومان

۲,۶۹۰ تومان

جزئیات کالا

پنیر لاکتیکی 300 گرم صباح
صباح

مشخصات محصول وزن/حجم : 300 گرم - شماره پروانه بهداشت : 41/10201 - ارزش غذایی : 63 کیلوکالری در 30 گرم

۱۱ %
تخفیف

۹,۰۰۰ تومان

۷,۹۹۰ تومان

جزئیات کالا

پنیر سفید تازه 515 گرم روزانه
روزانه

مشخصات محصول وزن/حجم : 515 گرم - شماره پروانه بهداشت : 38/10519 - ارزش غذایی : 63 کیلوکالری در 30 گرم

۱ %
تخفیف

۱۴,۹۰۰ تومان

۱۴,۶۹۰ تومان

جزئیات کالا

پنیر تازه 300 گرم پاک
پاک

مشخصات محصول وزن/حجم : 300 گرم - شماره پروانه بهداشت : 41/10201 - ارزش غذایی : 63 کیلوکالری در 30 گرم

۳ %
تخفیف

۶,۵۰۰ تومان

۶,۲۹۰ تومان

جزئیات کالا

مربا هویج 840 گرمی فیض
فیض

مشخصات محصول وزن : 840 - شماره پروانه بهداشت : 34/18191

۱۶ %
تخفیف

۱۲,۲۰۰ تومان

۱۰,۱۹۰ تومان

جزئیات کالا

مربا آلبالوی 840 گرمی فیض

مشخصات محصول وزن : 280 - شماره پروانه بهداشت : 49/10623

۱۶ %
تخفیف

۱۶,۰۰۰ تومان

۱۳,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا