مقایسه

شیر پروتئینه 330میلی کاکائویی کاله
کاله

مشخصات محصول وزن/حجم : 330میلی - شماره پروانه بهداشت : 49/15012 - نکات مورد توجه : پروتئین40گرم.چربی صفر.شکر صفر.

۶ %
تخفیف

۱۶,۰۰۰ تومان

۱۵,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا
مقایسه

پنیر خامه ای 350گرمی ویلی
کاله

مشخصات محصول وزن/حجم : 350گرم - شماره پروانه بهداشت : 49/14339

۵ %
تخفیف

۱۱,۰۰۰ تومان

۱۰,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا
مقایسه

کشک آسان بازشو200گرمی سمیه
سمیه

مشخصات محصول وزن/حجم : 200 - شماره پروانه بهداشت : 36/15655

۱۱ %
تخفیف

۵,۲۰۰ تومان

۴,۶۵۰ تومان

جزئیات کالا
مقایسه

کشک470گرم سمیه
سمیه

مشخصات محصول وزن/حجم : 470 - شماره پروانه بهداشت : 16/22309

۱۰ %
تخفیف

۱۲,۲۰۰ تومان

۱۰,۹۸۰ تومان

جزئیات کالا
مقایسه

پنیر سفید350گرمی پاک
پاک

مشخصات محصول وزن/حجم : 350 - شماره پروانه بهداشت : 41/10201

۳ %
تخفیف

۷,۵۰۰ تومان

۷,۲۵۰ تومان

جزئیات کالا
مقایسه

پنیر پنج ستاره 100 گرم آمل کاله
کاله

مشخصات محصول وزن/حجم : 200 گرم

۶ %
تخفیف

۳,۲۰۰ تومان

۳,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا
مقایسه

پنیر خامه ای 100 گرم صباح
صباح

مشخصات محصول وزن/حجم : 100 گرم - شماره پروانه بهداشت : 41/10201 - ارزش غذایی : 63 کیلوکالری در 30 گرم

۱۰ %
تخفیف

۳,۰۰۰ تومان

۲,۶۹۰ تومان

جزئیات کالا
مقایسه

پنیر لاکتیکی 300 گرم صباح
صباح

مشخصات محصول وزن/حجم : 300 گرم - شماره پروانه بهداشت : 41/10201 - ارزش غذایی : 63 کیلوکالری در 30 گرم

۱۱ %
تخفیف

۹,۰۰۰ تومان

۷,۹۹۰ تومان

جزئیات کالا
مقایسه

پنیر سفید تازه 515 گرم روزانه
روزانه

مشخصات محصول وزن/حجم : 515 گرم - شماره پروانه بهداشت : 38/10519 - ارزش غذایی : 63 کیلوکالری در 30 گرم

۲ %
تخفیف

۱۳,۲۰۰ تومان

۱۲,۹۹۰ تومان

جزئیات کالا
مقایسه

پنیر تازه 300 گرم پاک
پاک

مشخصات محصول وزن/حجم : 300 گرم - شماره پروانه بهداشت : 41/10201 - ارزش غذایی : 63 کیلوکالری در 30 گرم

۳ %
تخفیف

۶,۵۰۰ تومان

۶,۲۹۰ تومان

جزئیات کالا
مقایسه

پنیر سفید پرچرب 400 گرم میهن
میهن

مشخصات محصول وزن/حجم : 400 گرم - شماره پروانه بهداشت : 22/13145 - ارزش غذایی : 67 کیلوکالری در 30 گرم

۶ %
تخفیف

۹,۰۰۰ تومان

۸,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا
مقایسه

پنیر خامه ای200گرمی ویلی کاله
کاله

مشخصات محصول وزن/حجم : 200

۵ %
تخفیف

۷,۰۰۰ تومان

۶,۶۴۰ تومان

جزئیات کالا
مقایسه

خامه کاکائو کم چرب 100 گرم پاک
پاک

مشخصات محصول وزن/حجم : 100 گرم

۴ %
تخفیف

۳,۰۰۰ تومان

۲,۸۹۰ تومان

جزئیات کالا
مقایسه

شیرکاکائو پرچرب 262 گرم پاک
پاک

مشخصات محصول وزن/حجم : 262 گرم

۰ %
تخفیف

۲,۵۰۰ تومان

۲,۴۹۰ تومان

جزئیات کالا
مقایسه

ماست پرچرب 1900 گرم کاله

مشخصات محصول وزن/حجم : 1900 گرم

۴ %
تخفیف

۱۱,۴۰۰ تومان

۱۰,۹۹۰ تومان

جزئیات کالا
مقایسه
مقایسه

کشک پاستوریزه سمیه مقدار 230 گرم
سمیه

مشخصات محصول وزن/حجم : 230 گرم - شماره پروانه بهداشت : 16/22309 - ارزش غذایی : ارزش غذایی در هر 25 گرم: - انرژی: 22 کیلوکالری - قند: 0.06 گرم - چربی: 0.63 گرم - نمک : 0.69 گرم - فاقد اسیدهای چرب ترانس

۱۰ %
تخفیف

۷,۲۰۰ تومان

۶,۴۹۰ تومان

جزئیات کالا
مقایسه

پنیر لاکتیکی کاله مقدار 300 گرم
کاله

مشخصات محصول وزن/حجم : 300 گرم - شماره پروانه بهداشت : 49/13990 - ارزش غذایی : - ارزش غذای در هر سهم پنیر (معادل 30 گرم) - انرژی: 57.72 کیلوکالری - چربی: 4.2 گرم - نمک: 0.6 گرم - اسیدهای چرب ترانس: 0.06 گرم - فاقد قند

۵ %
تخفیف

۹,۰۰۰ تومان

۸,۵۵۰ تومان

جزئیات کالا
مقایسه
مقایسه

شیر کم چرب فرادما 1 لیتری کاله
کاله

مشخصات محصول وزن/حجم : 1 لیتر

۱۰ %
تخفیف

۷,۰۰۰ تومان

۶,۳۰۰ تومان

جزئیات کالا
مقایسه

شیر پرچرب فرادما 1 لیتری کاله
کاله

مشخصات محصول وزن/حجم : 1 لیتر

۱۰ %
تخفیف

۷,۴۰۰ تومان

۶,۶۵۰ تومان

جزئیات کالا
مقایسه

پنیر لبنه آنا 350 گرمی کاله
کاله

۵ %
تخفیف

۹,۵۰۰ تومان

۸,۹۹۰ تومان

جزئیات کالا
مقایسه

ماست سون موسیر 5 % چربی 100 گرم کاله
کاله

مشخصات محصول وزن/حجم : 100گرم - شماره پروانه بهداشت : 49/11770

۱ %
تخفیف

۱,۵۰۰ تومان

۱,۴۹۰ تومان

جزئیات کالا
مقایسه

پنیر سفید ایرانی 400 گرمی میهن
میهن

مشخصات محصول وزن/حجم : 400 گرمی - شماره پروانه بهداشت : 2213143

۵ %
تخفیف

۸,۵۰۰ تومان

۸,۰۵۰ تومان

جزئیات کالا