ماست پرچرب همزده کاپری 2000 گرمی صباح
صباح

مشخصات محصول وزن/حجم : 2000گرم - شماره پروانه بهداشت : 15/13549 - نکات مورد توجه : پر چرب

۲۲,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

ماست پرچرب 700 گرمی صباح
صباح

مشخصات محصول وزن/حجم : 700 گرم - شماره پروانه بهداشت : 15/10897 - نکات مورد توجه : پر چرب

۶,۸۰۰ تومان

جزئیات کالا

ماست کم چرب 700 گرمی صباح
صباح

مشخصات محصول وزن/حجم : 700 گرم - شماره پروانه بهداشت : 15/13106 - نکات مورد توجه : کم چرب

۵,۸۰۰ تومان

جزئیات کالا

ماست کم چرب 400 گرمی صباح
صباح

مشخصات محصول وزن/حجم : 400 گرم - شماره پروانه بهداشت : 15/1306 - نکات مورد توجه : کم چرب

۳۲۰ تومان

جزئیات کالا

ماست پر چرب 400 گرمی صباح
صباح

مشخصات محصول وزن/حجم : 400 گرم - شماره پروانه بهداشت : 50/10897 - نکات مورد توجه : پر چرب

۳,۶۰۰ تومان

جزئیات کالا

ماست یونانی پرچرب 900 گرم میهن
میهن

مشخصات محصول وزن/حجم : 900 گرم - شماره پروانه بهداشت : 22/12851

۳ %
تخفیف

۱۵,۰۰۰ تومان

۱۴,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

ماست سنتی سرشیردار 900 گرم میهن
میهن

مشخصات محصول وزن/حجم : 900 گرم - شماره پروانه بهداشت : 22/12812

۱۴,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

ماست کم چرب 2000 گرمی میهن
میهن

مشخصات محصول وزن/حجم : 2000 گرم - شماره پروانه بهداشت : 22/12811

۱۲,۲۰۰ تومان

جزئیات کالا

یوگو ماست 2000 گرمی میهن
میهن

مشخصات محصول وزن/حجم : 2000 گرم - شماره پروانه بهداشت : 22/12812

۲۶,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

ماست پرچرب 2000 گرمی 4% میهن
میهن

مشخصات محصول وزن/حجم : 2000 گرم - شماره پروانه بهداشت : 22/12803

۱۶,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

ماست 900 گرم کم چرب میهن
میهن

مشخصات محصول وزن/حجم : 900 - شماره پروانه بهداشت : 22/12811

۵,۳۰۰ تومان

جزئیات کالا

ماست 900 گرم پرچرب میهن
میهن

مشخصات محصول وزن/حجم : 900 - شماره پروانه بهداشت : 22/12802

۸,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

یوگو ماست 900 گرمی میهن
میهن

مشخصات محصول وزن/حجم : 900 - شماره پروانه بهداشت : 22/12812

۱۲,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

ماست همزده 700 گرمی کاپری صباح
صباح

مشخصات محصول وزن/حجم : 700 - شماره پروانه بهداشت : 15/12549

۴ %
تخفیف

۸,۵۰۰ تومان

۸,۲۰۰ تومان

جزئیات کالا

ماست موسیر 240 گ میهن
میهن

مشخصات محصول وزن/حجم : 240 گرم - شماره پروانه بهداشت : 22/12852

۶,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

ماست کم چرب 1900 گرم کاله
کاله

مشخصات محصول وزن/حجم : 1900 گرم

۱۳,۳۰۰ تومان

جزئیات کالا

ماست پرچرب 1900 گرم کاله

مشخصات محصول وزن/حجم : 1900 گرم

۱۵,۳۰۰ تومان

جزئیات کالا

ماست سون موسیر 5 % چربی 100 گرم کاله
کاله

مشخصات محصول وزن/حجم : 100گرم - شماره پروانه بهداشت : 49/11770

۱,۷۰۰ تومان

جزئیات کالا

ماست دبه ای 2200 گرمی 5% چرب سون
کاله

مشخصات محصول وزن/حجم : 2200 گرم

۲ %
تخفیف

۲۶,۹۰۰ تومان

۲۶,۴۰۰ تومان

جزئیات کالا

ماست پرچرب سون 900گرمی کاله
کاله

مشخصات محصول وزن/حجم : 900گرمی - شماره پروانه بهداشت : 49/14323 - ارزش غذایی : ارزش غذایی محصول در هر 225 گرم: - انرژی: 154.5 کیلوکالری - قند : 9.5 گرم - چربی : 9 گرم - نمک: 0.61 گرم - اسیدهای چرب ترانس : 0.09 گرم

۲ %
تخفیف

۱۲,۴۰۰ تومان

۱۲,۰۹۰ تومان

جزئیات کالا

ماست خامه ای 750 گرم میهن
میهن

مشخصات محصول وزن/حجم : 750 گرم - شماره پروانه بهداشت : 22/12812

ناموجود

ماست پرچرب 2000 گرمی 3% میهن
میهن

مشخصات محصول وزن/حجم : 2000 گرم - شماره پروانه بهداشت : 22/12803

ناموجود

ماست ایسلندی400گرمی کاله
کاله

مشخصات محصول وزن/حجم : 400گرم - شماره پروانه بهداشت : 49/14305 - نکات مورد توجه : پروتئین36گرم .چربی صفر

ناموجود

ماست سون موسیر 7 % چربی 250 گرم کاله
کاله

مشخصات محصول وزن/حجم : 250گرم - شماره پروانه بهداشت : 49/11407

ناموجود