ماست یونانی پرچرب 900 گرم میهن
میهن

مشخصات محصول وزن/حجم : 900 گرم - شماره پروانه بهداشت : 22/12851

۳ %
تخفیف

۱۵,۰۰۰ تومان

۱۴,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

ماست سنتی سرشیردار 900 گرم میهن
میهن

مشخصات محصول وزن/حجم : 900 گرم - شماره پروانه بهداشت : 22/12812

۳ %
تخفیف

۱۳,۵۰۰ تومان

۱۳,۰۹۰ تومان

جزئیات کالا

ماست خامه ای 750 گرم میهن
میهن

مشخصات محصول وزن/حجم : 750 گرم - شماره پروانه بهداشت : 22/12812

۳ %
تخفیف

۷,۰۰۰ تومان

۶,۸۰۰ تومان

جزئیات کالا

ماست پرچرب 2000 گرمی 3% میهن
میهن

مشخصات محصول وزن/حجم : 2000 گرم - شماره پروانه بهداشت : 22/12803

۴ %
تخفیف

۱۳,۵۰۰ تومان

۱۳,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

ماست کم چرب 2000 گرمی میهن
میهن

مشخصات محصول وزن/حجم : 2000 گرم - شماره پروانه بهداشت : 22/12811

۴ %
تخفیف

۱۲,۲۰۰ تومان

۱۱,۷۰۰ تومان

جزئیات کالا

یوگو ماست 2000 گرمی میهن
میهن

مشخصات محصول وزن/حجم : 2000 گرم - شماره پروانه بهداشت : 22/12812

۲ %
تخفیف

۲۲,۵۰۰ تومان

۲۲,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

ماست پرچرب 2000 گرمی 4% میهن
میهن

مشخصات محصول وزن/حجم : 2000 گرم - شماره پروانه بهداشت : 22/12803

۳ %
تخفیف

۱۶,۰۰۰ تومان

۱۵,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

ماست 900 گرم کم چرب میهن
میهن

مشخصات محصول وزن/حجم : 900 - شماره پروانه بهداشت : 22/12811

۶ %
تخفیف

۵,۳۰۰ تومان

۵,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

ماست 900 گرم پرچرب میهن
میهن

مشخصات محصول وزن/حجم : 900 - شماره پروانه بهداشت : 22/12802

۳ %
تخفیف

۷,۰۰۰ تومان

۶,۸۰۰ تومان

جزئیات کالا

یوگو ماست 900 گرمی میهن
میهن

مشخصات محصول وزن/حجم : 900 - شماره پروانه بهداشت : 22/12812

۲ %
تخفیف

۱۰,۵۰۰ تومان

۱۰,۳۰۰ تومان

جزئیات کالا

ماست همزده 700 گرمی کاپری صباح
صباح

مشخصات محصول وزن/حجم : 700 - شماره پروانه بهداشت : 15/12549

۷ %
تخفیف

۷,۵۰۰ تومان

۷,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

ماست موسیر 240 گ میهن
میهن

مشخصات محصول وزن/حجم : 240 گرم - شماره پروانه بهداشت : 22/12852

۴ %
تخفیف

۵,۵۰۰ تومان

۵,۳۰۰ تومان

جزئیات کالا

ماست ایسلندی400گرمی کاله
کاله

مشخصات محصول وزن/حجم : 400گرم - شماره پروانه بهداشت : 49/14305 - نکات مورد توجه : پروتئین36گرم .چربی صفر

۳ %
تخفیف

۹,۰۰۰ تومان

۸,۷۰۰ تومان

جزئیات کالا

ماست سون موسیر 7 % چربی 250 گرم کاله
کاله

مشخصات محصول وزن/حجم : 250گرم - شماره پروانه بهداشت : 49/11407

۲ %
تخفیف

۵,۵۰۰ تومان

۵,۳۹۰ تومان

جزئیات کالا

ماست کم چرب 1900 گرم کاله
کاله

مشخصات محصول وزن/حجم : 1900 گرم

۳ %
تخفیف

۱۰,۶۰۰ تومان

۱۰,۲۹۰ تومان

جزئیات کالا

ماست پرچرب 1900 گرم کاله

مشخصات محصول وزن/حجم : 1900 گرم

۴ %
تخفیف

۱۱,۴۰۰ تومان

۱۰,۹۹۰ تومان

جزئیات کالا

ماست سون موسیر 5 % چربی 100 گرم کاله
کاله

مشخصات محصول وزن/حجم : 100گرم - شماره پروانه بهداشت : 49/11770

۱ %
تخفیف

۱,۵۰۰ تومان

۱,۴۹۰ تومان

جزئیات کالا

ماست دبه ای 2200 گرمی 5% چرب سون
کاله

مشخصات محصول وزن/حجم : 2200 گرم

۴ %
تخفیف

۲۴,۵۰۰ تومان

۲۳,۴۹۰ تومان

جزئیات کالا

ماست پرچرب سون 900گرمی کاله
کاله

مشخصات محصول وزن/حجم : 900گرمی - شماره پروانه بهداشت : 49/14323 - ارزش غذایی : ارزش غذایی محصول در هر 225 گرم: - انرژی: 154.5 کیلوکالری - قند : 9.5 گرم - چربی : 9 گرم - نمک: 0.61 گرم - اسیدهای چرب ترانس : 0.09 گرم

۳ %
تخفیف

۱۰,۹۰۰ تومان

۱۰,۵۹۰ تومان

جزئیات کالا

ماست محلی

ناموجود

ماست پرچرب سون کاله_500گرمی
کاله

مشخصات محصول وزن/حجم : 500گرمی - شماره پروانه بهداشت : 49/14323 - ارزش غذایی : ارزش غذایی محصول در هر 225 گرم: - انرژی: 154.5 کیلوکالری - قند : 9.5 گرم - چربی : 9 گرم - نمک: 0.61 گرم - اسیدهای چرب ترانس : 0.09 گرم

ناموجود

ماست لاکتیویا_900گرمی کاله
کاله

مشخصات محصول وزن/حجم : 900گرمی - شماره پروانه بهداشت : 49/10684 - نکات مورد توجه : تنظیم کننده گوارش - ارزش غذایی : ارزش غذایی محصول در هر 225 گرم: - انرژی: 177 کیلوکالری - قند: 7.8 گرم - چربی: 10 گرم - نمک: 0.2 گرم - اسیدهای چرب ترانس : 0.09 گرم

ناموجود