جامبو شلز زرماکاون
زر ماکارون

مشخصات محصول وزن : 500گرم - شماره پروانه بهداشت : 56/17680

۱۵ %
تخفیف

۱۰,۰۰۰ تومان

۸,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

جامبو فوسیلی500گرم زرماکارون
زر ماکارون

مشخصات محصول وزن : 500گرم - شماره پروانه بهداشت : 56/17680

۱۵ %
تخفیف

۱۰,۰۰۰ تومان

۸,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

ماکارونی500گرم2/5زرماکارون
زر ماکارون

مشخصات محصول وزن : 500گرم - شماره پروانه بهداشت : 56/17680

۱۲ %
تخفیف

۴,۰۰۰ تومان

۳,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

ماکارونی500گرم1/2زرماکارون
زر ماکارون

مشخصات محصول وزن : 500گرم - شماره پروانه بهداشت : 56/17680

۱۲ %
تخفیف

۴,۰۰۰ تومان

۳,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

ماکارونی500گرم1/7زرماکارون
زر ماکارون

مشخصات محصول وزن : 500گرم - شماره پروانه بهداشت : 56/17680

۱۲ %
تخفیف

۴,۰۰۰ تومان

۳,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

اسپاگتی ویتامینه500گرم زرماکارون
زر ماکارون

مشخصات محصول وزن : 500گرم - شماره پروانه بهداشت : 56/14633

۱۰ %
تخفیف

۵,۰۰۰ تومان

۴,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

اسپاگتی500گرم سبوس دار زرماکارون
زر ماکارون

مشخصات محصول وزن : 500گرم - شماره پروانه بهداشت : 56/17681

۱۰ %
تخفیف

۴,۰۰۰ تومان

۳,۶۰۰ تومان

جزئیات کالا

اسپاگتی500گرم مخلوط سبزیجات زرماکارون
زر ماکارون

مشخصات محصول وزن : 500گرم - شماره پروانه بهداشت : 56/14569

۱۱ %
تخفیف

۵,۵۰۰ تومان

۴,۹۰۰ تومان

جزئیات کالا

اسپاگتی500گرم 1/5زرماکارون
زر ماکارون

مشخصات محصول وزن : 500گرم - شماره پروانه بهداشت : 56/17680

۱۲ %
تخفیف

۴,۰۰۰ تومان

۳,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

ماکارونی فرمی دیسک زرماکارون
زر ماکارون

مشخصات محصول وزن : 500گرم - شماره پروانه بهداشت : 56/17680

۱۲ %
تخفیف

۴,۴۵۰ تومان

۳,۹۰۰ تومان

جزئیات کالا

ماکارونی گراندی سبزیجات زرماکارون
زر ماکارون

مشخصات محصول وزن : 500گرم - شماره پروانه بهداشت : 56/14569

۱۵ %
تخفیف

۵,۳۰۰ تومان

۴,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

ماکارونی فرمی پیکولی سبزیجات زرماکارون
زر ماکارون

مشخصات محصول وزن : 500گرم - شماره پروانه بهداشت : 56/14569

۱۵ %
تخفیف

۵,۳۰۰ تومان

۴,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

ماکارونی البو شیاردار زرماکارون
زر ماکارون

مشخصات محصول وزن : 500گرم - شماره پروانه بهداشت : 56/17680

۱۲ %
تخفیف

۴,۴۵۰ تومان

۳,۹۰۰ تومان

جزئیات کالا

ماکارونی فرمی شقایق زرماکارون
زر ماکارون

مشخصات محصول وزن : 500گرم - شماره پروانه بهداشت : 56/17680

۱۲ %
تخفیف

۴,۴۵۰ تومان

۳,۹۰۰ تومان

جزئیات کالا

ماکارونی مته ای سبزیجات زرماکارون
زر ماکارون

مشخصات محصول وزن : 500گرم - شماره پروانه بهداشت : 56/14569

۱۵ %
تخفیف

۵,۳۰۰ تومان

۴,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

ماکارونی فرمی فسیلی زرماکارون
زر ماکارون

مشخصات محصول وزن : 500گرم - شماره پروانه بهداشت : 56/17680

۱۲ %
تخفیف

۴,۴۵۰ تومان

۳,۹۰۰ تومان

جزئیات کالا

رشته پلویی400گرمی عدل

مشخصات محصول وزن : 500 گرم - شماره پروانه بهداشت : 56/13102

۱۰ %
تخفیف

۶,۹۵۰ تومان

۶,۲۵۰ تومان

جزئیات کالا

نود الیت باربیکیو
الیت

مشخصات محصول وزن : 75 گرم - شماره پروانه بهداشت : 56/18137 - ارزش غذایی : ارزش غذایی محصول در هر 100 گرم: - انرژی: 486/8 کیلوکالری - چربی: 21/42 گرم - کربوهیدرات: 57/42 گرم - پروتئین: 9/49 گرم - دارای عصاره گوشت - آماده‌سازی سریع در سه دقیقه

۱۷ %
تخفیف

۳,۰۰۰ تومان

۲,۴۹۰ تومان

جزئیات کالا

نود الیت باطعم سس گوجه فرنگی
الیت

مشخصات محصول وزن : 75 گرم - شماره پروانه بهداشت : 56/15049 - ارزش غذایی : ارزش غذایی محصول در هر 100 گرم: - انرژی: 486/8 کیلوکالری - چربی: 21/42 گرم - کربوهیدرات: 57/42 گرم - پروتئین: 9/49 گرم - دارای عصاره گوشت - آماده‌سازی سریع در سه دقیقه

۱۷ %
تخفیف

۳,۰۰۰ تومان

۲,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

نود الیت باطعم قارچ وپنیر
الیت

مشخصات محصول وزن : 75 گرم - شماره پروانه بهداشت : 56/15049 - ارزش غذایی : ارزش غذایی محصول در هر 100 گرم: - انرژی: 486/8 کیلوکالری - چربی: 21/42 گرم - کربوهیدرات: 57/42 گرم - پروتئین: 9/49 گرم - دارای عصاره گوشت - آماده‌سازی سریع در سه دقیقه

۱۷ %
تخفیف

۳,۰۰۰ تومان

۲,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

ماکارونی پروانه ای تک ماکارون
تک ماکارون

مشخصات محصول وزن : 500 - شماره پروانه بهداشت : 56/17146

۶ %
تخفیف

۵,۶۰۰ تومان

۵,۲۹۰ تومان

جزئیات کالا

ماکارونی شلز سبزیجات تک ماکارون
تک ماکارون

مشخصات محصول وزن : 500 - شماره پروانه بهداشت : 56/13138

۵ %
تخفیف

۶,۱۰۰ تومان

۵,۷۹۰ تومان

جزئیات کالا

ماکارونی فوسیلی سبزیجات تک ماکارون
تک ماکارون

مشخصات محصول وزن : 500 - شماره پروانه بهداشت : 56/13138

۵ %
تخفیف

۶,۱۰۰ تومان

۵,۷۹۰ تومان

جزئیات کالا

ماکارونی پروانه ای سبزیجات تک ماکارون
تک ماکارون

مشخصات محصول وزن : 500 - شماره پروانه بهداشت : 56/13138

۵ %
تخفیف

۶,۳۰۰ تومان

۵,۹۹۰ تومان

جزئیات کالا