مرغ سایز بزرگ

مشخصات محصول وزن : تقریبا 2.8 کیلوگرم - نکات مورد توجه : وزن مرغ در سیستم به صورت تقریبی می باشد که بهای آن با توجه به وزن دقیق و قیمت روز مرغ محاسبه می گردد. لذا مبلغ هر عدد مرغ با توجه به فاکتور ارسالی دریافت خواهد شد.

۵۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

مرغ سایز متوسط

مشخصات محصول وزن : تقریبا 2.2 کیلوگرم - نکات مورد توجه : وزن مرغ در سیستم به صورت تقریبی می باشد که بهای آن با توجه به وزن دقیق و قیمت روز مرغ محاسبه می گردد. لذا مبلغ هر عدد مرغ با توجه به فاکتور ارسالی دریافت خواهد شد.

۴۲,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

مرغ سایز کوچک

مشخصات محصول وزن : تقریبا 1.8کیلوگرم - نکات مورد توجه : وزن مرغ در سیستم به صورت تقریبی می باشد که بهای آن با توجه به وزن دقیق و قیمت روز مرغ محاسبه می گردد. لذا مبلغ هر عدد مرغ با توجه به فاکتور ارسالی دریافت خواهد شد.

۳۵,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا