زرد آلو مقدار 1 کیلوگرم

مشخصات محصولات وزن : 1 کیلو

۱۵,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

دستنبو مقدار1کیلو گرم

مشخصات محصولات وزن : 1 کیلو

۱۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

هندوانه مقدار 1 کیلوگرم

مشخصات محصولات وزن : 1 کیلو

۳,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

گوجه سبز درجه یک مقدار 1 کیلو گرم

مشخصات محصولات وزن : 1 کیلو

۱۸,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

زرد آلو اعلا مقدار 1 کیلو گرم

مشخصات محصولات وزن : 1 کیلو

۴۵,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

پرتقال مقدار 1 کیلوگرم

مشخصات محصولات وزن : 1 کیلو

۱۵,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

خیار گلخانه ای مقدار 1 کیلوگرم

مشخصات محصولات وزن : 1 کیلو

۶,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

موز درجه یک مقدار 1 کیلوگرم - (حداقل 4 عدد)

مشخصات محصولات وزن : 1 کیلو

۲۵,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

انگور یاقوتی مقدار 1 کیلو گرم

مشخصات محصولات وزن : 1 کیلو

ناموجود

سیب قرمز درجه یک مقدار 1کیلوگرم

مشخصات محصولات وزن : 1 کیلو

ناموجود

سیب زرد درجه یک مقدار1 کیلوگرم

مشخصات محصولات وزن : 1 کیلو

ناموجود

هلو - 1000 گرم

مشخصات محصولات وزن : 1 کیلو

ناموجود