مینی تابلت شیری باراکا
باراکا

مشخصات محصولَ وزن : 200 گرم - شماره پروانه بهداشت : 56/13735

۶ %
تخفیف

۱۵,۵۰۰ تومان

۱۴,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

بیسکویت پتی بور شیری 24 عددی الی لینا

مشخصات محصولَ شماره پروانه بهداشت : 39/11879

۱۰ %
تخفیف

۴,۰۰۰ تومان

۳,۶۰۰ تومان

جزئیات کالا

بیسکویت گندم ساقه طلایی پذیرایی مینو
مینو

۴ %
تخفیف

۱۴,۰۰۰ تومان

۱۳,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

بیسکوییت شیره انجیر و کنجد جوین
گرجی

مشخصات محصولَ وزن : 920 گرم - شماره پروانه بهداشت : 16/2244424

۲۲,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

بیسکویت کرمدار پرتقالی سلامت
سلامت

مشخصات محصولَ وزن : 400 - شماره پروانه بهداشت : 15/10824

۱۵ %
تخفیف

۸,۰۰۰ تومان

۶,۸۰۰ تومان

جزئیات کالا

بیسکویت پل خواجو400گرمی سلامت
سلامت

مشخصات محصولَ وزن : 400 - شماره پروانه بهداشت : 15/10825

۱۵ %
تخفیف

۸,۰۰۰ تومان

۶,۸۰۰ تومان

جزئیات کالا

ویفر کاکائویی 160گرمی سلامت
سلامت

مشخصات محصولَ وزن : 160 - شماره پروانه بهداشت : 15/11779

۱۱ %
تخفیف

۴,۵۰۰ تومان

۴,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

بیسکویت پتی بور وانیلی کاکائویی بنیس
بنیس

مشخصات محصولَ وزن : 65 گرم - شماره پروانه بهداشت : 21/10944

۱۰ %
تخفیف

۱,۰۰۰ تومان

۹۰۰ تومان

جزئیات کالا

بیسکوییت با تزئین کنجد و شوید 500 گرم جوین
گرجی

مشخصات محصولَ وزن : 920 گرم - شماره پروانه بهداشت : 16/2244424

۱۲,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

ویفر پرتقالی 40 گرم الی لینا
لینا

مشخصات محصولَ وزن : 40 گرم - شماره پروانه بهداشت : 39/11846

۱۰ %
تخفیف

۲,۰۰۰ تومان

۱,۸۰۰ تومان

جزئیات کالا

ویفر وانیلی 40 گرم الی لینا
لینا

مشخصات محصولَ وزن : 40 گرم - شماره پروانه بهداشت : 39/11846

۱۰ %
تخفیف

۲,۰۰۰ تومان

۱,۸۰۰ تومان

جزئیات کالا

ویفر زعفرانی 40 گرم الی لینا
لینا

مشخصات محصولَ وزن : 40 گرم - شماره پروانه بهداشت : 39/11846

۱۰ %
تخفیف

۲,۰۰۰ تومان

۱,۸۰۰ تومان

جزئیات کالا

ویفر توت فرنگی 40 گرم الی لینا
لینا

مشخصات محصولَ وزن : 40 گرم - شماره پروانه بهداشت : 39/11846

۱۰ %
تخفیف

۲,۰۰۰ تومان

۱,۸۰۰ تومان

جزئیات کالا

بیسکوئیت سبوس دار ساده دایجستیو
لینا

مشخصات محصولَ وزن : 180گرم - شماره پروانه بهداشت : 39/11965

۱۰ %
تخفیف

۵,۰۰۰ تومان

۴,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

بیسکوییت با تزئین کنجد و ریحان جوین
گرجی

مشخصات محصولَ وزن : 920 گرم - شماره پروانه بهداشت : 16/2244424

۲۲,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

ويفر پرتقالي سيرنگ
سیرنگ

۱۴ %
تخفیف

۱,۵۰۰ تومان

۱,۲۹۰ تومان

جزئیات کالا

بیسکویت دو کیلویی نسترن گرجی
گرجی

مشخصات محصولَ شماره پروانه بهداشت : 16/23207

۱۷ %
تخفیف

۳۰,۰۰۰ تومان

۲۵,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

بیسکویت کرمدار موزی های تیست آناتا
آناتا

مشخصات محصولَ وزن : 115 گرم

۱۰ %
تخفیف

۲,۰۰۰ تومان

۱,۷۹۰ تومان

جزئیات کالا

بیسکویت پذیرائی با طعم نارگیل برادران کوهی

مشخصات محصولَ وزن : 600 گرم

۶ %
تخفیف

۱۰,۰۰۰ تومان

۹,۳۹۰ تومان

جزئیات کالا

بیسکویت پذیرائی با طعم توت فرنگی برادران کوهی

مشخصات محصولَ وزن : 600 گرم

۶ %
تخفیف

۱۰,۰۰۰ تومان

۹,۳۹۰ تومان

جزئیات کالا

بیسکویت 220 گرم شکلاتی دایجستیو آناتا
آناتا

مشخصات محصولَ وزن : 220 گرم

۱۰ %
تخفیف

۴,۰۰۰ تومان

۳,۵۹۰ تومان

جزئیات کالا

ویفر کاکائویی 40 گرم الی لینا
لینا

مشخصات محصولَ وزن : 40 گرم

۱۰ %
تخفیف

۲,۰۰۰ تومان

۱,۸۰۰ تومان

جزئیات کالا

ویفر رامتین تلخ 17 گرمی شونیز
شونیز

مشخصات محصولَ وزن : 17گرم - شماره پروانه بهداشت : 21/18579

۱۰ %
تخفیف

۵۰۰ تومان

۴۵۰ تومان

جزئیات کالا

بیسکوئیت پتی بور شیری 10 عددی الی لینا
لینا

مشخصات محصولَ شماره پروانه بهداشت : 39/11879

۱۰ %
تخفیف

۱,۵۰۰ تومان

۱,۳۵۰ تومان

جزئیات کالا