ویفر با کرم شیر قهوه 140 گرمی سلامت
سلامت

مشخصات محصولَ وزن : 140 گرمی - شماره پروانه بهداشت : 15/15674

۶,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

بیسکوئیت کرم فندقی با روکش شکلات بنیس
بنیس

مشخصات محصولَ وزن : 35 گرمی - شماره پروانه بهداشت : 21/19614

۱,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

راحت الحلقوم میوه ایی پشمک حاج عبدالله

مشخصات محصولَ وزن : 190 گرم - شماره پروانه بهداشت : 21/21183 - ارزش غذایی : 56 کیلو کالری

۶,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

بیسکوئیت کرمدارپرتقالی مینو

مشخصات محصولَ وزن : 192 گرم - شماره پروانه بهداشت : 30/10080 - ارزش غذایی : 72 کیلو کالری

۴,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

بیسکوئیت باغ وحش گرجی

مشخصات محصولَ وزن : 100 گرم - شماره پروانه بهداشت : 34/17495 - ارزش غذایی : 194 کیلو کالری

۱۰ %
تخفیف

۲,۰۰۰ تومان

۱,۸۰۰ تومان

جزئیات کالا

بیسکوئیت الفبا انگلیسی گرجی

مشخصات محصولَ وزن : 100گرم - شماره پروانه بهداشت : 16/19857 - ارزش غذایی : 214کیلو کالری

۱۰ %
تخفیف

۲,۰۰۰ تومان

۱,۸۰۰ تومان

جزئیات کالا

بیسکوئیت الفبا فارسی گرجی

مشخصات محصولَ وزن : 100گرم - شماره پروانه بهداشت : 16/19857 - ارزش غذایی : 214کیلو کالری

۱۰ %
تخفیف

۲,۰۰۰ تومان

۱,۸۰۰ تومان

جزئیات کالا

بیسکوئیت کرم فندق با روکش کاکائویی بنیس

مشخصات محصولَ وزن : 65گرم - شماره پروانه بهداشت : 21/19614 - ارزش غذایی : 258کیلو کالری

۱۰ %
تخفیف

۲,۰۰۰ تومان

۱,۸۰۰ تومان

جزئیات کالا

بیسکوئیت کرم فندق با روکش کاکائویی بنیس

مشخصات محصولَ وزن : 32 گرم - شماره پروانه بهداشت : 21/19614 - ارزش غذایی : 258کیلو کالری

۱۰ %
تخفیف

۱,۰۰۰ تومان

۹۰۰ تومان

جزئیات کالا

ویفر کاکائویی با روکش کاکائویی کوپا

مشخصات محصولَ وزن : 32 گرم - شماره پروانه بهداشت : 56/17300 - ارزش غذایی : 155 کیلو کالری

۱۰ %
تخفیف

۲,۵۰۰ تومان

۲,۲۵۰ تومان

جزئیات کالا

ویفر کاکائویی باکرم پرتقالی کوپا

مشخصات محصولَ وزن : 32 گرم - شماره پروانه بهداشت : 56/17300 - ارزش غذایی : 155 کیلو کالری

۱۰ %
تخفیف

۲,۵۰۰ تومان

۲,۲۵۰ تومان

جزئیات کالا

ویفر کاراملی با روکش کاکائوییی کوپا

مشخصات محصولَ وزن : 37 گرم - شماره پروانه بهداشت : 56/21835 - ارزش غذایی : 172 کیلو کالری

۱۰ %
تخفیف

۲,۵۰۰ تومان

۲,۲۵۰ تومان

جزئیات کالا

ویفر کاراملی با روکش کاکائویی تلخ کوپا

مشخصات محصولَ وزن : 37 گرم - شماره پروانه بهداشت : 56/22110 - ارزش غذایی : 172کیلو کالری

۱۰ %
تخفیف

۲,۵۰۰ تومان

۲,۲۵۰ تومان

جزئیات کالا

ویفر کاکائویی با روکش کاکائویی تلخ کوپا

مشخصات محصولَ وزن : 32 گرم - شماره پروانه بهداشت : 56/19819 - ارزش غذایی : 149کیلو کالری

۱۰ %
تخفیف

۲,۰۰۰ تومان

۱,۸۰۰ تومان

جزئیات کالا

شکلات شیری 45 گرمی دارکوب باراکا

مشخصات محصولَ وزن : 45 گرم - شماره پروانه بهداشت : 56/18457 - ارزش غذایی : 215 کیلو کالری

۱۰ %
تخفیف

۲,۰۰۰ تومان

۱,۸۰۰ تومان

جزئیات کالا

شکلات تلخ 45 گرمی دارکوب باراکا

مشخصات محصولَ وزن : 45 گرم - شماره پروانه بهداشت : 56/18458 - ارزش غذایی : 238/10 کیلو کالری

۱۰ %
تخفیف

۲,۰۰۰ تومان

۱,۸۰۰ تومان

جزئیات کالا

ویفر کاکائویی باکرم فندقی کوپا

مشخصات محصولَ وزن : 32 گرم - شماره پروانه بهداشت : 56/17300 - ارزش غذایی : 155 کیلو کالری

۱۰ %
تخفیف

۲,۰۰۰ تومان

۱,۸۰۰ تومان

جزئیات کالا

مینی تابلت شیری باراکا
باراکا

مشخصات محصولَ وزن : 200 گرم - شماره پروانه بهداشت : 56/13735

۶ %
تخفیف

۱۵,۵۰۰ تومان

۱۴,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

بیسکویت پتی بور شیری 24 عددی الی لینا

مشخصات محصولَ شماره پروانه بهداشت : 39/11879

۱۰ %
تخفیف

۴,۰۰۰ تومان

۳,۶۰۰ تومان

جزئیات کالا

بیسکویت گندم ساقه طلایی پذیرایی مینو
مینو

۴ %
تخفیف

۱۴,۰۰۰ تومان

۱۳,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

بیسکوییت شیره انجیر و کنجد جوین
گرجی

مشخصات محصولَ وزن : 920 گرم - شماره پروانه بهداشت : 16/2244424

۲۲,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

بیسکویت کرمدار پرتقالی سلامت
سلامت

مشخصات محصولَ وزن : 400 - شماره پروانه بهداشت : 15/10824

۹ %
تخفیف

۱۱,۰۰۰ تومان

۱۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

ویفر کاکائویی 160گرمی سلامت
سلامت

مشخصات محصولَ وزن : 160 - شماره پروانه بهداشت : 15/11779

۹ %
تخفیف

۵,۵۰۰ تومان

۵,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

بیسکویت پتی بور وانیلی کاکائویی بنیس
بنیس

مشخصات محصولَ وزن : 65 گرم - شماره پروانه بهداشت : 21/10944

۱۰ %
تخفیف

۱,۰۰۰ تومان

۹۰۰ تومان

جزئیات کالا