ژامبون %70 مرغ سوگل
سوگل

۱۵ %
تخفیف

۱۴,۱۰۰ تومان

۱۲,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

ژامبون %70 گوشت قرمز سوگل
سوگل

۱۵ %
تخفیف

۱۴,۲۰۰ تومان

۱۲,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

کوکتل بلغاری 2 عددی وزن 200 گرم پاکدام

مشخصات محصول وزن : 200 گرم - شماره پروانه بهداشت : 56/16287

۲۸ %
تخفیف

۸,۳۰۰ تومان

۶,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

کوکل پنیری 4 عددی وزن 230 گرمی یکرنگ

مشخصات محصول وزن : 230 گرم - شماره پروانه بهداشت : 56/10340

۴,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

هات داگ گوشت قرمز 40% 2 عددی سوگل
سوگل

مشخصات محصول وزن : 250گرمی - شماره پروانه بهداشت : 16/20367

۹ %
تخفیف

۵,۸۰۰ تومان

۵,۳۰۰ تومان

جزئیات کالا

هات داگ 55% گوشت زئوس تعداد 2 عدد

مشخصات محصول وزن : 270 گرم

۳۴ %
تخفیف

۵,۳۰۰ تومان

۳,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

ژامبون 90% گوشت قرمز 250 گرم سوگل
سوگل

مشخصات محصول وزن : 250 گرم

۲۹ %
تخفیف

۲۴,۰۰۰ تومان

۱۷,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

قارچ 200 گرمی نوین پروتئین

مشخصات محصول وزن : 200 گرم

۷ %
تخفیف

۷,۰۰۰ تومان

۶,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

سوسیس 40% گوشت مرغ 5 عددی وزن تقریبی 460 گرم
سوگل

مشخصات محصول وزن : 460 گرم

۳۵ %
تخفیف

۸,۴۷۳ تومان

۵,۵۲۰ تومان

جزئیات کالا

سوسیس 40% گوشت مرغ 2 عددی وزن تقریبی 185 گرم
سوگل

۳۵ %
تخفیف

۳,۴۰۸ تومان

۲,۲۲۰ تومان

جزئیات کالا

سوسیس 55% گوشت مرغ 4 عددی وزن تقریبی 245 گرم
سوگل

۳۵ %
تخفیف

۴,۷۰۴ تومان

۳,۰۶۲ تومان

جزئیات کالا

کالباس %60 درصد گوشت قرمز سوگل
سوگل

مشخصات محصول وزن : تقریبی 500 گرم - شماره پروانه بهداشت : 16/20369

۳۶ %
تخفیف

۱۵,۵۱۴ تومان

۱۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

ژامبون مرغ 90% گوشت 250 گرم سوگل
سوگل

مشخصات محصول وزن : 250 گرم

ناموجود