پنیر خامه ای 350گرمی ویلی
کاله

مشخصات محصول وزن/حجم : 350گرم - شماره پروانه بهداشت : 49/14339

۵ %
تخفیف

۱۱,۰۰۰ تومان

۱۰,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

پنیر سفید350گرمی پاک
پاک

مشخصات محصول وزن/حجم : 350 - شماره پروانه بهداشت : 41/10201

۳ %
تخفیف

۷,۵۰۰ تومان

۷,۲۵۰ تومان

جزئیات کالا

پنیر پنج ستاره 100 گرم آمل کاله
کاله

مشخصات محصول وزن/حجم : 200 گرم

۶ %
تخفیف

۳,۲۰۰ تومان

۳,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

پنیر خامه ای 100 گرم صباح
صباح

مشخصات محصول وزن/حجم : 100 گرم - شماره پروانه بهداشت : 41/10201 - ارزش غذایی : 63 کیلوکالری در 30 گرم

۱۰ %
تخفیف

۳,۰۰۰ تومان

۲,۶۹۰ تومان

جزئیات کالا

پنیر لاکتیکی 300 گرم صباح
صباح

مشخصات محصول وزن/حجم : 300 گرم - شماره پروانه بهداشت : 41/10201 - ارزش غذایی : 63 کیلوکالری در 30 گرم

۱۱ %
تخفیف

۹,۰۰۰ تومان

۷,۹۹۰ تومان

جزئیات کالا

پنیر سفید تازه 515 گرم روزانه
روزانه

مشخصات محصول وزن/حجم : 515 گرم - شماره پروانه بهداشت : 38/10519 - ارزش غذایی : 63 کیلوکالری در 30 گرم

۲ %
تخفیف

۱۳,۲۰۰ تومان

۱۲,۹۹۰ تومان

جزئیات کالا

پنیر تازه 300 گرم پاک
پاک

مشخصات محصول وزن/حجم : 300 گرم - شماره پروانه بهداشت : 41/10201 - ارزش غذایی : 63 کیلوکالری در 30 گرم

۳ %
تخفیف

۶,۵۰۰ تومان

۶,۲۹۰ تومان

جزئیات کالا

پنیر سفید پرچرب 400 گرم میهن
میهن

مشخصات محصول وزن/حجم : 400 گرم - شماره پروانه بهداشت : 22/13145 - ارزش غذایی : 67 کیلوکالری در 30 گرم

۶ %
تخفیف

۹,۰۰۰ تومان

۸,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

پنیر خامه ای200گرمی ویلی کاله
کاله

مشخصات محصول وزن/حجم : 200

۵ %
تخفیف

۷,۰۰۰ تومان

۶,۶۴۰ تومان

جزئیات کالا

پنیر لاکتیکی کاله مقدار 300 گرم
کاله

مشخصات محصول وزن/حجم : 300 گرم - شماره پروانه بهداشت : 49/13990 - ارزش غذایی : - ارزش غذای در هر سهم پنیر (معادل 30 گرم) - انرژی: 57.72 کیلوکالری - چربی: 4.2 گرم - نمک: 0.6 گرم - اسیدهای چرب ترانس: 0.06 گرم - فاقد قند

۵ %
تخفیف

۹,۰۰۰ تومان

۸,۵۵۰ تومان

جزئیات کالا

پنیر لبنه آنا 350 گرمی کاله
کاله

۵ %
تخفیف

۹,۵۰۰ تومان

۸,۹۹۰ تومان

جزئیات کالا

پنیر سفید ایرانی 400 گرمی میهن
میهن

مشخصات محصول وزن/حجم : 400 گرمی - شماره پروانه بهداشت : 2213143

۵ %
تخفیف

۸,۵۰۰ تومان

۸,۰۵۰ تومان

جزئیات کالا

پنیر سفید تازه 350 گرمی کاله
کاله

مشخصات محصول وزن/حجم : 350 گرم

۳ %
تخفیف

۷,۲۰۰ تومان

۶,۹۹۰ تومان

جزئیات کالا

پنیر پروسس گردوئی 200 گرم کاله
کاله

مشخصات محصول وزن/حجم : 200 گرم

۵ %
تخفیف

۸,۰۰۰ تومان

۷,۵۹۰ تومان

جزئیات کالا

پنیر پنج ستاره 200 گرم آمل کاله
کاله

مشخصات محصول وزن/حجم : 200 گرم

۲ %
تخفیف

۶,۰۰۰ تومان

۵,۸۹۰ تومان

جزئیات کالا

پنیر سفید تازه 400 گرمی کاله
کاله

مشخصات محصول وزن/حجم : 400 گرم

۵ %
تخفیف

۸,۵۰۰ تومان

۸,۰۵۰ تومان

جزئیات کالا

پنیر سفید آمل درب دار 400 گرمی
کاله

مشخصات محصول وزن/حجم : 400 گرم

۵ %
تخفیف

۱۱,۲۰۰ تومان

۱۰,۶۵۰ تومان

جزئیات کالا

پنیر سفید میهن مقدار 210 گرم
میهن

۷ %
تخفیف

۵,۸۰۰ تومان

۵,۳۹۰ تومان

جزئیات کالا

پنیر سفید تازه 400 گرم صباح
صباح

مشخصات محصول وزن/حجم : 400 گرم - شماره پروانه بهداشت : 41/10201 - ارزش غذایی : 63 کیلوکالری در 30 گرم

ناموجود

پنیر پیتزا موزارلا 180 گرمی کانیار

مشخصات محصول وزن/حجم : 180 گرم - شماره پروانه بهداشت : 50/15264

ناموجود

پنیر زیره پروسس 200 گرم کاله
کاله

مشخصات محصول وزن/حجم : 200 گرم - شماره پروانه بهداشت : 49/10018

ناموجود