پنیر سفید تازه 520 گرم صباح
صباح

مشخصات محصول وزن/حجم : 520 گرم - شماره پروانه بهداشت : 38/10519 - ارزش غذایی : 63 کیلوکالری در 30 گرم

۵ %
تخفیف

۱۹,۰۰۰ تومان

۱۸,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

پنیر سنتی در آب نمک 400 گرم میهن
کاله

مشخصات محصول وزن/حجم : 400 گرم - ارزش غذایی : 355 کیلوکالری در 100 گرم

۱ %
تخفیف

۱۹,۰۰۰ تومان

۱۸,۸۰۰ تومان

جزئیات کالا

پنیر ماسکار پونه 200 گرم کاله
کاله

مشخصات محصول وزن/حجم : 200 گرم - ارزش غذایی : 355 کیلوکالری در 100 گرم

۲ %
تخفیف

۱۶,۰۰۰ تومان

۱۵,۶۰۰ تومان

جزئیات کالا

پنیر خامه ای شیشه ایی 240 گرمی صباح
صباح

مشخصات محصول وزن/حجم : 240 گرم - شماره پروانه بهداشت : 45/1029

۷ %
تخفیف

۱۰,۸۰۰ تومان

۱۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

پنیر خامه ای شیشه ایی 140 گرمی صباح
صباح

مشخصات محصول وزن/حجم : 140 گرم - شماره پروانه بهداشت : 45/1029

۱۲ %
تخفیف

۸,۲۰۰ تومان

۷,۲۰۰ تومان

جزئیات کالا

پنیر خامه ای 350گرمی ویلی
کاله

مشخصات محصول وزن/حجم : 350گرم - شماره پروانه بهداشت : 49/14339

۲ %
تخفیف

۱۴,۰۰۰ تومان

۱۳,۷۵۰ تومان

جزئیات کالا

پنیر سفید350گرمی پاک
پاک

مشخصات محصول وزن/حجم : 350 - شماره پروانه بهداشت : 41/10201

۳ %
تخفیف

۹,۵۰۰ تومان

۹,۲۵۰ تومان

جزئیات کالا

پنیر پنج ستاره 100 گرم آمل کاله
کاله

مشخصات محصول وزن/حجم : 200 گرم

۵ %
تخفیف

۴,۳۰۰ تومان

۴,۱۰۰ تومان

جزئیات کالا

پنیر خامه ای 100 گرم صباح
صباح

مشخصات محصول وزن/حجم : 100 گرم - شماره پروانه بهداشت : 41/10201 - ارزش غذایی : 63 کیلوکالری در 30 گرم

۵ %
تخفیف

۴,۰۰۰ تومان

۳,۸۰۰ تومان

جزئیات کالا

پنیر لاکتیکی 300 گرم صباح
صباح

مشخصات محصول وزن/حجم : 300 گرم - شماره پروانه بهداشت : 41/10201 - ارزش غذایی : 63 کیلوکالری در 30 گرم

۶ %
تخفیف

۹,۰۰۰ تومان

۸,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

پنیر سفید تازه 400 گرم صباح
صباح

مشخصات محصول وزن/حجم : 400 گرم - شماره پروانه بهداشت : 41/10201 - ارزش غذایی : 63 کیلوکالری در 30 گرم

۶ %
تخفیف

۸,۵۰۰ تومان

۸,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

پنیر سفید تازه 515 گرم روزانه
روزانه

مشخصات محصول وزن/حجم : 515 گرم - شماره پروانه بهداشت : 38/10519 - ارزش غذایی : 63 کیلوکالری در 30 گرم

۱۸,۹۰۰ تومان

جزئیات کالا

پنیر پیتزا موزارلا 180 گرمی کانیار

مشخصات محصول وزن/حجم : 180 گرم - شماره پروانه بهداشت : 50/15264

۱۸ %
تخفیف

۱۲,۵۵۰ تومان

۱۰,۳۵۰ تومان

جزئیات کالا

پنیر زیره پروسس 200 گرم کاله
کاله

مشخصات محصول وزن/حجم : 200 گرم - شماره پروانه بهداشت : 49/10018

۳ %
تخفیف

۸,۸۰۰ تومان

۸,۵۵۰ تومان

جزئیات کالا

پنیر خامه ای200 گرمی ویلی کاله
کاله

مشخصات محصول وزن/حجم : 200

۳ %
تخفیف

۸,۵۰۰ تومان

۸,۲۵۰ تومان

جزئیات کالا

پنیر لاکتیکی کاله مقدار 300 گرم
کاله

مشخصات محصول وزن/حجم : 300 گرم - شماره پروانه بهداشت : 49/13990 - ارزش غذایی : - ارزش غذای در هر سهم پنیر (معادل 30 گرم) - انرژی: 57.72 کیلوکالری - چربی: 4.2 گرم - نمک: 0.6 گرم - اسیدهای چرب ترانس: 0.06 گرم - فاقد قند

۲ %
تخفیف

۱۰,۰۰۰ تومان

۹,۷۵۰ تومان

جزئیات کالا

پنیر سه گوش مکث 8 عددی میهن
میهن

مشخصات محصول وزن/حجم : 200 گرم

۳ %
تخفیف

۶,۲۰۰ تومان

۶,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

پنیر لبنه آنا 350 گرمی کاله
کاله

۱ %
تخفیف

۱۳,۵۰۰ تومان

۱۳,۳۰۰ تومان

جزئیات کالا

پنیر سفید ایرانی 400 گرمی میهن
میهن

مشخصات محصول وزن/حجم : 400 گرمی - شماره پروانه بهداشت : 2213143

۲ %
تخفیف

۸,۵۰۰ تومان

۸,۳۰۰ تومان

جزئیات کالا

پنیر اسپونی 200 گرم میهن
میهن

مشخصات محصول وزن/حجم : 200 گرم

۳ %
تخفیف

۷,۰۰۰ تومان

۶,۸۰۰ تومان

جزئیات کالا

پنیر پروسس گردوئی 200 گرم کاله
کاله

مشخصات محصول وزن/حجم : 200 گرم

۲ %
تخفیف

۱۰,۰۰۰ تومان

۹,۷۵۰ تومان

جزئیات کالا

پنیر سفید آمل درب دار 400 گرمی
کاله

مشخصات محصول وزن/حجم : 400 گرم

۴ %
تخفیف

۱۳,۵۰۰ تومان

۱۳,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

پنیر سفید میهن مقدار 210 گرم
میهن

۱ %
تخفیف

۵,۸۰۰ تومان

۵,۷۵۰ تومان

جزئیات کالا