چای کیسه ای 25 عددی ارل گری گلستان
گلستان

مشخصات محصول وزن : 50 گرم - شماره پروانه بهداشت : 16/13279 - نکات مورد توجه : مدت زمان لازم برای دم‌کشیدن 3 تا 5 دقیقه

۱۰ %
تخفیف

۱۰,۹۰۰ تومان

۹,۷۹۰ تومان

جزئیات کالا

چای ارل گری 500 گرمی شهرزاد
شهرزاد

مشخصات محصول وزن : 500 گرم

۲۷ %
تخفیف

۶۹,۹۰۰ تومان

۵۱,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

چای کیسه ای 100 عددی محمود
محمود

مشخصات محصول وزن : 200

۱ %
تخفیف

۲۳,۳۴۵ تومان

۲۳,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

چای سیلان 500 گرمی دوغزال
دوغزال

مشخصات محصول وزن : 500 گرم - شماره پروانه بهداشت : 22/12510 - نکات مورد توجه : نوع چای سیلان

۵ %
تخفیف

۶۹,۹۰۰ تومان

۶۶,۳۹۰ تومان

جزئیات کالا

چای کیسه‌ای معطر مخصوص 25 عددی احمد
احمد

مشخصات محصول وزن : 25 عددی

۵ %
تخفیف

۱۰,۵۷۰ تومان

۹,۹۹۰ تومان

جزئیات کالا

چای کیسه ای درجه یک 25 عددی گلستان
گلستان

مشخصات محصول وزن : 25 عدد - شماره پروانه بهداشت : 16/17971 - نکات مورد توجه : مدت زمان لازم برای دم‌کشیدن 10 تا 12 دقیقه

۱۰ %
تخفیف

۷,۹۰۰ تومان

۷,۰۹۰ تومان

جزئیات کالا

چای باروتی زرین(آسام) 500 گرمی دبش
دبش

مشخصات محصول وزن : 500 گرم

۱ %
تخفیف

۳۱,۹۰۰ تومان

۳۱,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

چای 100 گرم ارل گری معطر شهرزاد

مشخصات محصول وزن : 100 گرم - شماره پروانه بهداشت : 22/11371

۱۶ %
تخفیف

۱۵,۵۰۰ تومان

۱۳,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

چای 100 گرم هندوستان شهرزاد

مشخصات محصول وزن : 100 گرم - شماره پروانه بهداشت : 22/11371

۱۶ %
تخفیف

۱۵,۵۰۰ تومان

۱۳,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

چای سیلان سیاه 500 گرم محمود
محمود

مشخصات محصول وزن : 500 - شماره پروانه بهداشت : 22/11371

۷ %
تخفیف

۶۹,۹۰۰ تومان

۶۴,۹۰۰ تومان

جزئیات کالا

چای کیسه ای 25 عددی دوغزال
دوغزال

مشخصات محصول وزن : 50 - شماره پروانه بهداشت : 22/12511

۵ %
تخفیف

۱۱,۸۰۰ تومان

۱۱,۱۹۰ تومان

جزئیات کالا

چای 500 گرم معطر محمود
محمود

مشخصات محصول وزن : 500 - شماره پروانه بهداشت : 22/11371

۷ %
تخفیف

۶۹,۹۰۰ تومان

۶۴,۹۰۰ تومان

جزئیات کالا

چای ارل گری 500 گرمی دبش
دبش

۱۵ %
تخفیف

۴۹,۸۰۰ تومان

۴۲,۳۰۰ تومان

جزئیات کالا

چای 500 گرم هندوستان شهرزاد

مشخصات محصول وزن : 500 گرم

۰ %
تخفیف

۳۲,۹۰۰ تومان

۳۲,۷۹۰ تومان

جزئیات کالا

چای سبز دارچینی 100 گرمی دوغزال

مشخصات محصول شماره پروانه بهداشت : 22/12624

۷ %
تخفیف

۷,۶۰۰ تومان

۷,۰۹۰ تومان

جزئیات کالا

چای فله ای سیلان باروتی زرین 100 گرمی فامیلا
فامیلا

۸ %
تخفیف

۸,۴۰۰ تومان

۷,۷۴۹ تومان

جزئیات کالا

چای محمود مقدار 100 گرم
محمود

مشخصات محصول وزن : 100گرم - شماره پروانه بهداشت : 22/11371

۱۱ %
تخفیف

۱۶,۹۰۰ تومان

۱۵,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

چای سبز دو غزال با طعم گل یاسمن بسته 100 گرمی
دوغزال

مشخصات محصول وزن : 100 گرم - شماره پروانه بهداشت : 22/12624

۸ %
تخفیف

۷,۶۰۰ تومان

۶,۹۹۰ تومان

جزئیات کالا

چای كيسه ای معطر محمود 25عددی
محمود

مشخصات محصول وزن : 50 گرم - شماره پروانه بهداشت : 22/11322 - نکات مورد توجه : برای هر نفر یک کیسه چای را به مدت یک تا دو دقیقه در آب جوش قرار دهید تا دم بکشد

۱۰ %
تخفیف

۱۰,۵۹۰ تومان

۹,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

چای كيسه ای دوغزال ۲۵ عددی
دوغزال

مشخصات محصول وزن : 50 گرم - شماره پروانه بهداشت : 22/12541 - نکات مورد توجه : 25 عدد چای کیسه‌ای معطر

۵ %
تخفیف

۱۱,۸۰۰ تومان

۱۱,۱۹۰ تومان

جزئیات کالا

چای ممتاز هندوستان ۵۰۰ گرمی گلستان
گلستان

مشخصات محصول وزن : 500 گرم - شماره پروانه بهداشت : 16/17971 - نکات مورد توجه : مدت زمان لازم برای دم‌کشیدن 10 تا 12 دقیقه

۲ %
تخفیف

۶۴,۹۰۰ تومان

۶۳,۵۹۰ تومان

جزئیات کالا

چای صبحانه انگلیسی معطر شهرزاد ۵۰۰ گرمی

مشخصات محصول وزن : 500 گرم

ناموجود

چای 500 گرم هندوستان با طعم هل شهرزاد

مشخصات محصول وزن : 500 گرم

ناموجود