چی پف بالشتی 100گرمی چی توز
چی توز

مشخصات محصولَ وزن : 100 - شماره پروانه بهداشت : 56/ظ/3347

۱۰ %
تخفیف

۴,۰۰۰ تومان

۳,۶۰۰ تومان

جزئیات کالا

چیپس لیمویی60گرم مزمز
مزمز

مشخصات محصولَ وزن : 60گرم - شماره پروانه بهداشت : 13/10270

۱۰ %
تخفیف

۴,۰۰۰ تومان

۳,۶۰۰ تومان

جزئیات کالا

اسنک پنیری رول مزپف 65 گرمی مزمز
مزمز

۱۰ %
تخفیف

۲,۰۰۰ تومان

۱,۷۹۰ تومان

جزئیات کالا

اسنک کرانچی تند و آتشین چی توز مقدار 50 گرم
چی توز

مشخصات محصولَ وزن : 50 گرم - شماره پروانه بهداشت : 56//ظ/3071

۱۰ %
تخفیف

۱,۵۰۰ تومان

۱,۳۵۰ تومان

جزئیات کالا

اسنک حلقه ای چی توز مقدار 100 گرم
چی توز

مشخصات محصولَ وزن : 100 گرم - شماره پروانه بهداشت : 50/11403

۱۰ %
تخفیف

۴,۰۰۰ تومان

۳,۶۰۰ تومان

جزئیات کالا

خلال سیب‌ زمینی متوسط 60 گرمی مزمز
مزمز

۱۰ %
تخفیف

۶,۰۰۰ تومان

۵,۴۰۰ تومان

جزئیات کالا

چیپس پیازجعفری متوسط 60 گرمی مزمز
مزمز

۱۰ %
تخفیف

۴,۰۰۰ تومان

۳,۶۰۰ تومان

جزئیات کالا

چیپس کچاپ متوسط 60 گرمی مزمز
مزمز

۱۰ %
تخفیف

۳,۰۰۰ تومان

۲,۷۰۰ تومان

جزئیات کالا

چیپس پیاز جعفری چی توز
چی توز

مشخصات محصولَ وزن : 60 - شماره پروانه بهداشت : 56/ظ/2422

ناموجود

چیپس سرکه نمکی چی توز
چی توز

مشخصات محصولَ وزن : 60 - شماره پروانه بهداشت : 50/12095

ناموجود

چیپس نمکی چی توز
چی توز

مشخصات محصولَ وزن : 60 - شماره پروانه بهداشت : 56/ظ/2421

ناموجود

چیپس فلفلی چی توز
چی توز

مشخصات محصولَ وزن : 60 - شماره پروانه بهداشت : 56/ظ/2422

ناموجود

چیپس کچاپ چی توز
چی توز

مشخصات محصولَ وزن : 60 - شماره پروانه بهداشت : 56/ظ/2422

ناموجود

چیپس 60گرم ماست و موسیر مزمز
مزمز

مشخصات محصولَ وزن : 60گرم - شماره پروانه بهداشت : 13/10262

ناموجود

چیپس 100 گرم نمکی دل مزه
مزمز

مشخصات محصولَ وزن : 100 گرم - شماره پروانه بهداشت : 13/10634

ناموجود

چیپس 100 گرم فلفل سیاه دل مزه
مزمز

مشخصات محصولَ وزن : 100 گرم - شماره پروانه بهداشت : 13/12226

ناموجود

پاپ کورن بدون پوسته سرکه ای 32 گرم پف لینا
لینا

مشخصات محصولَ وزن : 32 گرم - شماره پروانه بهداشت : 39/12116 - ارزش غذایی : 163 کیلو کالری در 30 گرم

ناموجود

پاپ کورن بدون پوسته کره ای 32 گرم پف لینا
لینا

مشخصات محصولَ وزن : 32 گرم - شماره پروانه بهداشت : 39/12116 - ارزش غذایی : 163 کیلو کالری در 30 گرم

ناموجود

پاپ کورن بدون پوسته کچاپ 32 گرم پف لینا
لینا

مشخصات محصولَ وزن : 32 گرم - شماره پروانه بهداشت : 39/12116 - ارزش غذایی : 163 کیلو کالری در 30 گرم

ناموجود

پاپ کورن بدون پوسته لیمویی 32 گرم پف لینا
لینا

مشخصات محصولَ وزن : 32 گرم - شماره پروانه بهداشت : 39/12116 - ارزش غذایی : 163 کیلو کالری در 30 گرم

ناموجود

سوپر چیپس نمکی 245 گرم چی توز
چی توز

مشخصات محصولَ وزن : 245 گرم

ناموجود

اسنک جادویی پنیری 57گرم چاکلز
چاکلز

مشخصات محصولَ وزن : 57 گرم

ناموجود

اسنک جادویی پنیری 90 گرم چاکلز
چاکلز

مشخصات محصولَ وزن : 90 گرم

ناموجود

چیپس فلفلی 60 گرم مزمز
مزمز

مشخصات محصولَ وزن : 60 گرم

ناموجود