کتل چیپس نمکی 60 گرم چی توز
چی توز

مشخصات محصولَ وزن : 60 گرم - شماره پروانه بهداشت : 56/ظ/2422

۱۰ %
تخفیف

۴,۰۰۰ تومان

۳,۶۰۰ تومان

جزئیات کالا

اسنک جادویی پنیری 40 گرم چاکلز
چاکلز

مشخصات محصولَ وزن : 40 گرم

۱۰ %
تخفیف

۲,۰۰۰ تومان

۱,۸۰۰ تومان

جزئیات کالا

استیک کچاپ چی توز مقدار 110 گرم

۱۰ %
تخفیف

۶,۰۰۰ تومان

۵,۴۰۰ تومان

جزئیات کالا

چیپس پنیر فرانسوی چی توز
چی توز

مشخصات محصولَ وزن : 60 گرم - شماره پروانه بهداشت : 56/ظ/2421

۱۰ %
تخفیف

۳,۰۰۰ تومان

۲,۷۰۰ تومان

جزئیات کالا

چیپس پیاز جعفری چی توز
چی توز

مشخصات محصولَ وزن : 60 - شماره پروانه بهداشت : 56/ظ/2422

۱۰ %
تخفیف

۴,۰۰۰ تومان

۳,۶۰۰ تومان

جزئیات کالا

چی پف بالشتی 100گرمی چی توز
چی توز

مشخصات محصولَ وزن : 100 - شماره پروانه بهداشت : 56/ظ/3347

۸ %
تخفیف

۵,۰۰۰ تومان

۴,۶۰۰ تومان

جزئیات کالا

چیپس نمکی چی توز
چی توز

مشخصات محصولَ وزن : 60 - شماره پروانه بهداشت : 56/ظ/2421

۱۰ %
تخفیف

۴,۰۰۰ تومان

۳,۶۰۰ تومان

جزئیات کالا

چیپس کچاپ چی توز
چی توز

مشخصات محصولَ وزن : 60 - شماره پروانه بهداشت : 56/ظ/2422

۱۰ %
تخفیف

۴,۰۰۰ تومان

۳,۶۰۰ تومان

جزئیات کالا

چیپس 100 گرم نمکی دل مزه
مزمز

مشخصات محصولَ وزن : 100 گرم - شماره پروانه بهداشت : 13/10634

۵ %
تخفیف

۶,۰۰۰ تومان

۵,۷۰۰ تومان

جزئیات کالا

اسنک جادویی پنیری 57گرم چاکلز
چاکلز

مشخصات محصولَ وزن : 57 گرم

۱۰ %
تخفیف

۳,۰۰۰ تومان

۲,۷۰۰ تومان

جزئیات کالا

اسنک جادویی پنیری 90 گرم چاکلز
چاکلز

مشخصات محصولَ وزن : 90 گرم

۱۰ %
تخفیف

۴,۰۰۰ تومان

۳,۶۰۰ تومان

جزئیات کالا

چیپس فلفلی 60 گرم مزمز
مزمز

مشخصات محصولَ وزن : 60 گرم

۱۰ %
تخفیف

۴,۰۰۰ تومان

۳,۶۰۰ تومان

جزئیات کالا

اسنک بادام زمینی 50 گرم لینا
لینا

مشخصات محصولَ وزن : 50 گرم

۱۰ %
تخفیف

۳,۰۰۰ تومان

۲,۷۰۰ تومان

جزئیات کالا

اسنک توپی سوپر لینا
لینا

مشخصات محصولَ وزن : 140

۱۰ %
تخفیف

۵,۰۰۰ تومان

۴,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

اسنک طلایی چی توز مقدار 55 گرم
چی توز

مشخصات محصولَ وزن : 55گرم - شماره پروانه بهداشت : 56/ظ/2613

۱۰ %
تخفیف

۳,۰۰۰ تومان

۲,۷۰۰ تومان

جزئیات کالا

اسنک کرانچی تند و آتشین چی توز مقدار 50 گرم
چی توز

مشخصات محصولَ وزن : 50 گرم - شماره پروانه بهداشت : 56//ظ/3071

۱۰ %
تخفیف

۳,۰۰۰ تومان

۲,۷۰۰ تومان

جزئیات کالا

اسنک حلقه ای چی توز مقدار 100 گرم
چی توز

مشخصات محصولَ وزن : 100 گرم - شماره پروانه بهداشت : 50/11403

۱۰ %
تخفیف

۴,۰۰۰ تومان

۳,۶۰۰ تومان

جزئیات کالا

اسنک چرخی چی توز مقدار 85 گرم
چی توز

مشخصات محصولَ وزن : 100 گرم - شماره پروانه بهداشت : 50/11403

۱۰ %
تخفیف

۵,۰۰۰ تومان

۴,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

استیک کچاپ چی توز مقدار 55 گرم
چی توز

مشخصات محصولَ وزن : 40 گرم - شماره پروانه بهداشت : 50/11408

۱۰ %
تخفیف

۳,۰۰۰ تومان

۲,۷۰۰ تومان

جزئیات کالا

اسنک کرانچی پنیری چی توز مقدار 50 گرم
چی توز

۱۰ %
تخفیف

۳,۰۰۰ تومان

۲,۷۰۰ تومان

جزئیات کالا

اسنک موتوری پنیری چی توز مقدار 60 گرم
چی توز

۱۰ %
تخفیف

۴,۰۰۰ تومان

۳,۶۰۰ تومان

جزئیات کالا

اسنک پنیری حلقه ای بزرگ مزمز مقدار 65 گرم
مزمز

۱۰ %
تخفیف

۲,۰۰۰ تومان

۱,۸۰۰ تومان

جزئیات کالا

چیپس سرکه نمکی متوسط 60 گرمی مزمز
مزمز

۱۰ %
تخفیف

۴,۰۰۰ تومان

۳,۶۰۰ تومان

جزئیات کالا

خلال سیب‌ زمینی متوسط 60 گرمی مزمز
مزمز

۱۰ %
تخفیف

۶,۰۰۰ تومان

۵,۴۰۰ تومان

جزئیات کالا