کره حیوانی سنتی 100 گرم پاک
پاک

مشخصات محصول وزن/حجم : 100 گرم - شماره پروانه بهداشت : 16/22362

۴,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

کره حیوانی سنتی 50 گرم پاک
پاک

مشخصات محصول وزن/حجم : 50 گرم - شماره پروانه بهداشت : 16/22362

۲,۳۰۰ تومان

جزئیات کالا

کره حیوانی پاستوریزه میهن 100 گرم
میهن

۲ %
تخفیف

۴,۶۰۰ تومان

۴,۴۹۰ تومان

جزئیات کالا