زیتون شور هسته دار ممتاز

۲۰ %
تخفیف

۵,۰۰۰ تومان

۴,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

کنسرو خیارشور ممتاز 670 گرم برتر
برتر

مشخصات محصول وزن : 670 - شماره پروانه بهداشت : 36/10375

۸ %
تخفیف

۱۹,۵۰۰ تومان

۱۸,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

کنسرو مرغ در روغن 180 گرم شیلتون
شیلتون

مشخصات محصول وزن : 180 گرم - شماره پروانه بهداشت : 56/12066 - محتویات : گوشت مرغ (ران یا سینه)

۴ %
تخفیف

۱۲,۰۰۰ تومان

۱۱,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

ترشی مخلوط 670 گرم گلنوش
گلنوش

مشخصات محصول وزن : 670 گرم - شماره پروانه بهداشت : 34/18200

۱۲ %
تخفیف

۱۰,۵۰۰ تومان

۹,۲۰۰ تومان

جزئیات کالا

کنسرو خیارشور ویژه 670 گرم برتر
برتر

مشخصات محصول وزن : 670 - شماره پروانه بهداشت : 36/10375

۷ %
تخفیف

۲۱,۵۰۰ تومان

۲۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

تون ماهی 180 گرم منصف

مشخصات محصول وزن : 180 گرم

۱۳ %
تخفیف

۱۷,۹۰۰ تومان

۱۵,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

خوراک تند سوسیس 40% گوشت مرغ شامانا

مشخصات محصول وزن : 200 گرم - شماره پروانه بهداشت : 15/13104

۳ %
تخفیف

۸,۷۵۰ تومان

۸,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

الویه مرغ500 گرمی شامانا

مشخصات محصول وزن : 500 گرم - شماره پروانه بهداشت : 15/13104

۳ %
تخفیف

۱۵,۵۰۰ تومان

۱۵,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

الویه کالباس 500 گرمی شامانا

مشخصات محصول وزن : 500 گرم - شماره پروانه بهداشت : 15/13104

۳ %
تخفیف

۱۵,۵۰۰ تومان

۱۵,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

الویه کالباس 200 گرمی شامانا

مشخصات محصول وزن : 200 گرم - شماره پروانه بهداشت : 15/13104

۳ %
تخفیف

۷,۷۵۰ تومان

۷,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

تون ماهی در روغن گیاهی 180 گرم مکنزی

مشخصات محصول وزن : 180 گرم - شماره پروانه بهداشت : 47/1434

۳ %
تخفیف

۱۵,۹۰۰ تومان

۱۵,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

کمپوت زردآلو 420 گرم سحر
سحر

مشخصات محصول وزن : 420گرم - شماره پروانه بهداشت : 52/11106

۵ %
تخفیف

۱۰,۱۰۰ تومان

۹,۶۰۰ تومان

جزئیات کالا

کمپوت هلو 420 گرم سحر
سحر

مشخصات محصول وزن : 420گرم - شماره پروانه بهداشت : 52/11106

۵ %
تخفیف

۱۰,۱۰۰ تومان

۹,۶۰۰ تومان

جزئیات کالا

فلافل 450 گرمی چکاوک

مشخصات محصول وزن : 450

۳۲ %
تخفیف

۹,۵۵۰ تومان

۶,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

تن ماهی خانواده 260 گرمی یک ویک
یک و یک

مشخصات محصول وزن : 260 - شماره پروانه بهداشت : 16/ظ/1485

۱۲ %
تخفیف

۲۵,۷۰۰ تومان

۲۲,۷۰۰ تومان

جزئیات کالا

کمپوت گلابی 660گرم سحر

مشخصات محصول وزن : 660گرم - شماره پروانه بهداشت : 52/11106

۱۱ %
تخفیف

۱۳,۳۰۰ تومان

۱۱,۸۰۰ تومان

جزئیات کالا

کمپوت زردآلو 660گرمی سحر

مشخصات محصول وزن : 660گرم - شماره پروانه بهداشت : 52/10086

۱۱ %
تخفیف

۱۳,۳۰۰ تومان

۱۱,۸۰۰ تومان

جزئیات کالا

کمپوت سیب 580گرمی سحر

مشخصات محصول وزن : 580گرم - شماره پروانه بهداشت : 52/11107

۱۱ %
تخفیف

۱۰,۳۰۰ تومان

۹,۲۰۰ تومان

جزئیات کالا

زیتون شور 240گرمی سحر

مشخصات محصول وزن : 240گرم - شماره پروانه بهداشت : 52/10050

۱۱ %
تخفیف

۶,۲۰۰ تومان

۵,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

کمپوت گلابی سحر

مشخصات محصول وزن : 410گرم - شماره پروانه بهداشت : 52/11106

۱۰ %
تخفیف

۸,۹۰۰ تومان

۸,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

تون ماهی فلفلی 180 گرمی تحفه
تحفه

مشخصات محصول وزن : 180 گرم - شماره پروانه بهداشت : 29/10602

۲ %
تخفیف

۱۸,۹۰۰ تومان

۱۸,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

کمپوت گلابی خوشاب

مشخصات محصول وزن : 350 گرم - شماره پروانه بهداشت : 5010520

۱۳ %
تخفیف

۱۳,۰۰۰ تومان

۱۱,۳۰۰ تومان

جزئیات کالا

کمپوت گیلاس خوشاب

مشخصات محصول وزن : 350 گرم - شماره پروانه بهداشت : 50/11406

۱۱ %
تخفیف

۱۴,۰۰۰ تومان

۱۲,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

کمپوت سیب خوشاب

مشخصات محصول وزن : 350 گرم - شماره پروانه بهداشت : 50/12831

۱۱ %
تخفیف

۹,۰۰۰ تومان

۸,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا