خیارشور سوپر ویژه 680 گرم بیژن

۳ %
تخفیف

۲۳,۰۰۰ تومان

۲۲,۴۰۰ تومان

جزئیات کالا

مخلوط شور 670 گرم چاشنی

۵ %
تخفیف

۱۱,۰۰۰ تومان

۱۰,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

ترشی مخلوط درشت 680 گرم سمیه

۴ %
تخفیف

۹,۹۰۰ تومان

۹,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

کمپوت سیب 380گرمی گلنوش

مشخصات محصول وزن : 380 گرم - شماره پروانه بهداشت : 56/ظ/1731 - محتویات : سیب / اب/ شکر / اسید سیتریک - ارزش غذایی : به ازای هر 130گرم این محصول 119 کیلو کالری انرژی

۸۵۰ تومان

جزئیات کالا

تن ماهی با فلفل قرمز 180 گرمی تحفه

مشخصات محصول وزن : 180 گرم - شماره پروانه بهداشت : 29/10602 - محتویات : گوشت ماهی فلفل قرمز نمک روغن - ارزش غذایی : به ازای هر 180گرم این محصول 558/828 کیلو کالری انرژی

۱۸,۹۰۰ تومان

جزئیات کالا

کمپوت گلابی 370 گرمی شهاب

مشخصات محصول وزن : 350 گرم - شماره پروانه بهداشت : 50/11525 - محتویات : گلابی شکر آب اسید سیتریک - ارزش غذایی : به ازای هر 140 گرم 74 کیلو کالری

۱۹ %
تخفیف

۷,۷۰۰ تومان

۶,۲۰۰ تومان

جزئیات کالا

مربای 280 گرمی بالنگ برتر
برتر

مشخصات محصول وزن : 280گرم - شماره پروانه بهداشت : 13/2503 - محتویات : بالنگ شکر گلوکوز - ارزش غذایی : به ازای هر 10 گرم 28کیلو کالری

۸ %
تخفیف

۱۳,۰۰۰ تومان

۱۲,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

زیتون شور هسته دار ممتاز

۲۰ %
تخفیف

۵,۰۰۰ تومان

۴,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

کنسرو خیارشور ممتاز 670 گرم برتر
برتر

مشخصات محصول وزن : 670 - شماره پروانه بهداشت : 36/10375

۸ %
تخفیف

۱۹,۵۰۰ تومان

۱۸,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

ترشی مخلوط 670 گرم گلنوش
گلنوش

مشخصات محصول وزن : 670 گرم - شماره پروانه بهداشت : 34/18200

۱۰ %
تخفیف

۱۰,۵۰۰ تومان

۹,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

کنسرو خیارشور ویژه 670 گرم برتر
برتر

مشخصات محصول وزن : 670 - شماره پروانه بهداشت : 36/10375

۷ %
تخفیف

۲۱,۵۰۰ تومان

۲۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

تون ماهی 180 گرم منصف

مشخصات محصول وزن : 180 گرم

۱۳ %
تخفیف

۱۷,۹۰۰ تومان

۱۵,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

خوراک تند سوسیس 40% گوشت مرغ شامانا

مشخصات محصول وزن : 200 گرم - شماره پروانه بهداشت : 15/13104

۳ %
تخفیف

۸,۷۵۰ تومان

۸,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

الویه مرغ500 گرمی شامانا

مشخصات محصول وزن : 500 گرم - شماره پروانه بهداشت : 15/13104

۳ %
تخفیف

۱۵,۵۰۰ تومان

۱۵,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

الویه کالباس 500 گرمی شامانا

مشخصات محصول وزن : 500 گرم - شماره پروانه بهداشت : 15/13104

۳ %
تخفیف

۱۵,۵۰۰ تومان

۱۵,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

الویه کالباس 200 گرمی شامانا

مشخصات محصول وزن : 200 گرم - شماره پروانه بهداشت : 15/13104

۳ %
تخفیف

۷,۷۵۰ تومان

۷,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

تون ماهی در روغن گیاهی 180 گرم مکنزی

مشخصات محصول وزن : 180 گرم - شماره پروانه بهداشت : 47/1434

۳ %
تخفیف

۱۵,۹۰۰ تومان

۱۵,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

کمپوت زردآلو 420 گرم سحر
سحر

مشخصات محصول وزن : 420گرم - شماره پروانه بهداشت : 52/11106

۵ %
تخفیف

۱۰,۱۰۰ تومان

۹,۶۰۰ تومان

جزئیات کالا

کمپوت هلو 420 گرم سحر
سحر

مشخصات محصول وزن : 420گرم - شماره پروانه بهداشت : 52/11106

۵ %
تخفیف

۱۰,۱۰۰ تومان

۹,۶۰۰ تومان

جزئیات کالا

تن ماهی خانواده 260 گرمی یک ویک
یک و یک

مشخصات محصول وزن : 260 - شماره پروانه بهداشت : 16/ظ/1485

۱۲ %
تخفیف

۲۵,۷۰۰ تومان

۲۲,۷۰۰ تومان

جزئیات کالا

کمپوت گلابی 660گرم سحر

مشخصات محصول وزن : 660گرم - شماره پروانه بهداشت : 52/11106

۱۱ %
تخفیف

۱۳,۳۰۰ تومان

۱۱,۸۰۰ تومان

جزئیات کالا

کمپوت زردآلو 660گرمی سحر

مشخصات محصول وزن : 660گرم - شماره پروانه بهداشت : 52/10086

۱۱ %
تخفیف

۱۳,۳۰۰ تومان

۱۱,۸۰۰ تومان

جزئیات کالا

کمپوت سیب 580گرمی سحر

مشخصات محصول وزن : 580گرم - شماره پروانه بهداشت : 52/11107

۱۱ %
تخفیف

۱۰,۳۰۰ تومان

۹,۲۰۰ تومان

جزئیات کالا

زیتون شور 240گرمی سحر

مشخصات محصول وزن : 240گرم - شماره پروانه بهداشت : 52/10050

۱۱ %
تخفیف

۶,۲۰۰ تومان

۵,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا