کیک لایه ای کاکائویی تورتا بنیس
بنیس

مشخصات محصولَ وزن : 55 - شماره پروانه بهداشت : 21/10944

۱۰ %
تخفیف

۲,۰۰۰ تومان

۱,۸۰۰ تومان

جزئیات کالا

کیک اسفنجی رولی باطعم توت فرنگی بنیس
بنیس

مشخصات محصولَ وزن : 75 - شماره پروانه بهداشت : 21/12205

۱۰ %
تخفیف

۲,۰۰۰ تومان

۱,۸۰۰ تومان

جزئیات کالا

کیک اسفنجی رولی باطعم موز بنیس
بنیس

مشخصات محصولَ وزن : 75 - شماره پروانه بهداشت : 21/12205

۱۰ %
تخفیف

۲,۰۰۰ تومان

۱,۸۰۰ تومان

جزئیات کالا

کیک براونی بامغزی موز بنیس
بنیس

مشخصات محصولَ وزن : 61 - شماره پروانه بهداشت : 21/19450

۱۰ %
تخفیف

۳,۵۰۰ تومان

۳,۱۵۰ تومان

جزئیات کالا

کلوچه با طعم گردو 60 گرم بنیس
بنیس

مشخصات محصولَ وزن : 60 گرم - شماره پروانه بهداشت : 21/19389

۱۰ %
تخفیف

۱,۰۰۰ تومان

۹۰۰ تومان

جزئیات کالا

کیک اسفنجی سه لایه کاکائویی با روکش کنجد بنیس
بنیس

مشخصات محصولَ وزن : 95 گرم - شماره پروانه بهداشت : 21/19389

۱۰ %
تخفیف

۲,۰۰۰ تومان

۱,۸۰۰ تومان

جزئیات کالا

کیک روغنی وانیلی کاکائویی رویال بنیس
بنیس

مشخصات محصولَ وزن : 95 گرم - شماره پروانه بهداشت : 21/19389

۱۰ %
تخفیف

۲,۵۰۰ تومان

۲,۲۵۰ تومان

جزئیات کالا

کلوچه با طعم گردو ویژه بنیس
بنیس

مشخصات محصولَ وزن : 110 گرم - شماره پروانه بهداشت : 21/19389

۱۰ %
تخفیف

۲,۰۰۰ تومان

۱,۸۰۰ تومان

جزئیات کالا

کیک اسفنجی لایه ای با روکش کاکائویی اوچ اوچ
بنیس

مشخصات محصولَ وزن : 70 - شماره پروانه بهداشت : 21/10944

۱۰ %
تخفیف

۲,۰۰۰ تومان

۱,۸۰۰ تومان

جزئیات کالا

کیک روغنی کاکائویی با تزئین پودر نارگیل توتام
بنیس

مشخصات محصولَ وزن : 70 - شماره پروانه بهداشت : 21/16688

۱۰ %
تخفیف

۲,۰۰۰ تومان

۱,۸۰۰ تومان

جزئیات کالا

کیک براونی با مغزی آلبالو بنیس
بنیس

مشخصات محصولَ وزن : 80 - شماره پروانه بهداشت : 21/19450

۱۰ %
تخفیف

۳,۰۰۰ تومان

۲,۷۰۰ تومان

جزئیات کالا

بیسکویت سبوس دار با کرم کاکائو بنیس
بنیس

مشخصات محصولَ وزن : 90 گرم - شماره پروانه بهداشت : 21/19389

۱۰ %
تخفیف

۲,۰۰۰ تومان

۱,۸۰۰ تومان

جزئیات کالا

کیک دوقلو با مغز آلبالویی موتلو ناربن
بنیس

مشخصات محصولَ وزن : 55 گرم - شماره پروانه بهداشت : 21/19389

۱۰ %
تخفیف

۱,۰۰۰ تومان

۹۰۰ تومان

جزئیات کالا

کیک روغنی پرتقالی بنیس
بنیس

مشخصات محصولَ وزن : 55 گرم - شماره پروانه بهداشت : 21/19389

۱۰ %
تخفیف

۱,۵۰۰ تومان

۱,۳۵۰ تومان

جزئیات کالا

کیک کاکائویی کنجدی 80 گرم بنیس
بنیس

مشخصات محصولَ وزن : 80 گرم - شماره پروانه بهداشت : 21/19389

۱۰ %
تخفیف

۳,۰۰۰ تومان

۲,۷۰۰ تومان

جزئیات کالا

کیک روغنی کاکائویی پونتوس ناربن
بنیس

مشخصات محصولَ وزن : 110 گرم - شماره پروانه بهداشت : 21/19389

۱۵ %
تخفیف

۳,۵۰۰ تومان

۲,۹۹۰ تومان

جزئیات کالا

کیک براونی وانیلی توتام بنیس
بنیس

مشخصات محصولَ وزن : 65 گرم - شماره پروانه بهداشت : 21/19389

۱۰ %
تخفیف

۲,۰۰۰ تومان

۱,۸۰۰ تومان

جزئیات کالا

کیک پرتقالی پونتوس ناربن
بنیس

مشخصات محصولَ وزن : 110 گرم - شماره پروانه بهداشت : 21/19389

۱۵ %
تخفیف

۳,۵۰۰ تومان

۲,۹۹۰ تومان

جزئیات کالا

کیک براونی با مغز کاکائو بنیس
بنیس

مشخصات محصولَ وزن : 80 گرم - شماره پروانه بهداشت : 21/19389

۱۰ %
تخفیف

۳,۰۰۰ تومان

۲,۷۰۰ تومان

جزئیات کالا

دونات کیک نظری

مشخصات محصولَ وزن : 70 گرم - شماره پروانه بهداشت : 21/18285

۶ %
تخفیف

۲,۰۰۰ تومان

۱,۸۹۰ تومان

جزئیات کالا

کیک تاینی دوقلو فندقی شیرین‌عسل
شیرین عسل

۷ %
تخفیف

۱,۵۰۰ تومان

۱,۳۹۰ تومان

جزئیات کالا

کیک کینگ پرتقالی 80 گرمی گرجی
گرجی

۱۲ %
تخفیف

۲,۰۰۰ تومان

۱,۷۵۰ تومان

جزئیات کالا

کیک کینگ کاکائویی 80 گرمی گرجی
گرجی

۱۲ %
تخفیف

۲,۰۰۰ تومان

۱,۷۵۰ تومان

جزئیات کالا