کیک سه لایه وانیلی کاکائویی 70گرمی بنیس
بنیس

مشخصات محصولَ وزن : 70 گرم - شماره پروانه بهداشت : 21/12207

۲,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

کیک اسفنجی کاکائویی دو عددی 60گرمی ژد

مشخصات محصولَ وزن : 60 - شماره پروانه بهداشت : 15/16129

۲,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

کیک روغنی صبحانه کشمشی بنیس

۱۰ %
تخفیف

۳,۰۰۰ تومان

۲,۷۰۰ تومان

جزئیات کالا

کیک لایه ای کاکائویی تورتا بنیس
بنیس

مشخصات محصولَ وزن : 55 - شماره پروانه بهداشت : 21/10944

۱۰ %
تخفیف

۲,۰۰۰ تومان

۱,۸۰۰ تومان

جزئیات کالا

کیک براونی بامغزی موز بنیس
بنیس

مشخصات محصولَ وزن : 61 - شماره پروانه بهداشت : 21/19450

۱۰ %
تخفیف

۳,۵۰۰ تومان

۳,۱۵۰ تومان

جزئیات کالا

کیک دو رنگ سوئیس رول بنیس
بنیس

مشخصات محصولَ وزن : 90 - شماره پروانه بهداشت : 21/11864

۷ %
تخفیف

۳,۰۰۰ تومان

۲,۸۰۰ تومان

جزئیات کالا

کیک اسفنجی سه لایه کاکائویی با روکش کنجد بنیس
بنیس

مشخصات محصولَ وزن : 95 گرم - شماره پروانه بهداشت : 21/19389

۱۰ %
تخفیف

۳,۰۰۰ تومان

۲,۷۰۰ تومان

جزئیات کالا

کیک روغنی وانیلی کاکائویی رویال بنیس
بنیس

مشخصات محصولَ وزن : 95 گرم - شماره پروانه بهداشت : 21/19389

۱۰ %
تخفیف

۲,۵۰۰ تومان

۲,۲۵۰ تومان

جزئیات کالا

کلوچه با طعم گردو ویژه بنیس
بنیس

مشخصات محصولَ وزن : 110 گرم - شماره پروانه بهداشت : 21/19389

۱۰ %
تخفیف

۳,۰۰۰ تومان

۲,۷۰۰ تومان

جزئیات کالا

کیک براونی با مغزی آلبالو بنیس
بنیس

مشخصات محصولَ وزن : 80 - شماره پروانه بهداشت : 21/19450

۱۰ %
تخفیف

۳,۰۰۰ تومان

۲,۷۰۰ تومان

جزئیات کالا

بیسکویت سبوس دار با کرم کاکائو بنیس
بنیس

مشخصات محصولَ وزن : 90 گرم - شماره پروانه بهداشت : 21/19389

۱۰ %
تخفیف

۲,۰۰۰ تومان

۱,۸۰۰ تومان

جزئیات کالا

بیسکویت قهوه با کرم کاکائو بنیس
بنیس

مشخصات محصولَ وزن : 90 گرم - شماره پروانه بهداشت : 21/19389

۱۰ %
تخفیف

۲,۰۰۰ تومان

۱,۸۰۰ تومان

جزئیات کالا

کیک روغنی پرتقالی بنیس
بنیس

مشخصات محصولَ وزن : 55 گرم - شماره پروانه بهداشت : 21/19389

۱۰ %
تخفیف

۱,۵۰۰ تومان

۱,۳۵۰ تومان

جزئیات کالا

کیک کاکائویی کنجدی 80 گرم بنیس
بنیس

مشخصات محصولَ وزن : 80 گرم - شماره پروانه بهداشت : 21/19389

۱۰ %
تخفیف

۳,۰۰۰ تومان

۲,۷۰۰ تومان

جزئیات کالا

کیک روغنی کاکائویی پونتوس ناربن
بنیس

مشخصات محصولَ وزن : 110 گرم - شماره پروانه بهداشت : 21/19389

۱۵ %
تخفیف

۳,۵۰۰ تومان

۲,۹۹۰ تومان

جزئیات کالا

کیک براونی وانیلی توتام بنیس
بنیس

مشخصات محصولَ وزن : 65 گرم - شماره پروانه بهداشت : 21/19389

۱۰ %
تخفیف

۲,۰۰۰ تومان

۱,۸۰۰ تومان

جزئیات کالا

کیک لایه ای شطرنجی بنیس
بنیس

مشخصات محصولَ وزن : 110 گرم - شماره پروانه بهداشت : 21/19389

۱,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

کیک پرتقالی پونتوس ناربن
بنیس

مشخصات محصولَ وزن : 110 گرم - شماره پروانه بهداشت : 21/19389

۱۵ %
تخفیف

۳,۵۰۰ تومان

۲,۹۹۰ تومان

جزئیات کالا

کیک براونی با مغز کاکائو بنیس
بنیس

مشخصات محصولَ وزن : 80 گرم - شماره پروانه بهداشت : 21/19389

۱۰ %
تخفیف

۳,۰۰۰ تومان

۲,۷۰۰ تومان

جزئیات کالا

کیک کینگ پرتقالی 80 گرمی گرجی
گرجی

۱۰ %
تخفیف

۲,۵۰۰ تومان

۲,۲۵۰ تومان

جزئیات کالا

کیک کینگ کاکائویی 80 گرمی گرجی
گرجی

۱۰ %
تخفیف

۲,۵۰۰ تومان

۲,۲۵۰ تومان

جزئیات کالا

کلوچه گردویی نوش ناز لاهیجان مقدار 85گرم

مشخصات محصولَ وزن : 85گرم - شماره پروانه بهداشت : 52/11243

۲,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

کوکی شکلاتی چی پف مقدار 50 گرم
چی توز

۱۰ %
تخفیف

۲,۵۰۰ تومان

۲,۲۵۰ تومان

جزئیات کالا